Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Komorna glazba 3
Kratica: UAG402Opterećenje: 0(P) + 0(IGP) + 30(SG1) + 0(SG2) + 0(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači: doc. art. Ivan Borčić ( Skupna glazbena predavanja 1 )
izv. prof. art. Maroje Brčić ( Skupna glazbena predavanja 1 )
red. prof. art. Olga Cinkoburova ( Skupna glazbena predavanja 1 )
red. prof. art. Ana Domančić Krstulović ( Skupna glazbena predavanja 1 )
doc. art. Evgenia Ephstein ( Skupna glazbena predavanja 1 )
doc. art. Loris Grubišić ( Skupna glazbena predavanja 1 )
izv. prof. art. Pavel Kandrusevich ( Skupna glazbena predavanja 1 )
izv. prof. art. Wladimir Kossjanenko ( Skupna glazbena predavanja 1 )
red. prof. art. Goran Listeš ( Skupna glazbena predavanja 1 )
doc. art. Valter Lovričević ( Skupna glazbena predavanja 1 )
izv. prof. art. Željko Milić ( Skupna glazbena predavanja 1 )
doc. art. Katja Repušić ( Skupna glazbena predavanja 1 )
doc. art. Gordan Tudor ( Skupna glazbena predavanja 1 )
Marko Zupan ( Skupna glazbena predavanja 1 )
Opis predmeta: Stjecanje znanja i umijeća sviranja u manjim i mješovitim ansamblima: duo, trio i trio-sonate. Razvijanje glazbenog ukusa i muzikalnosti kroz iskustvo zajedničkog muziciranja. Razvijanje suradnje sa studentima i profesorima sa drugih odsjeka kroz zajedničko pripremanje koncertnog programa. Poticanje vještine brzog učenja novih djela.
Minimum gradiva: 2 do 3 skladbe različitih stilskih razdoblja. Svladavanje interpretacijskih rješenja primjerenih izvođenju komornih djela uglavnom baroknog i predklasičnog razdoblja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kod izvođačkih predmeta (isntrumentalnih) glazbena literatura je sastavni dio programskog sadržaja zbog čega se ne navodi izdvojeno u posebnom odjeljku.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Komorna glazba 2
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu