1.10.2009.
Upis u tekuću akademsku godinu.
Upis izbornih predmeta za tekuću akademsku godinu.
Upis na visoko učilište u tekuću akademsku godinu.
Akademska godina.