16.11.2009.
Dan visokog učilišta.
Održavanje nastave.
Akademska godina.