31.12.2009.
Neradni dan za visoko učilište.
Održavanje nastave.
Akademska godina.