3.1.2010.
Neradni dan za visoko učilište.
Održavanje nastave.
Akademska godina.