27.2.2010.
Upis predmeta za studije s modelom prema preduvjetima (ljetni sem.).
Akademska godina.