30.7.2010.
Neradni dan za visoko učilište.
Akademska godina.