1.8.2010.
Neradni dan za visoko učilište.
Akademska godina.