5.8.2010.
Blagdan Republike Hrvatske.
Neradni dan za visoko učilište.
Akademska godina.