16.9.2010.
Jesenski ispitni rok.
Akademska godina.