7.2.2019.
Zimski ispitni rok.
Upis izbornih predmeta za tekuŠu akademsku godinu.
Upis predmeta za studije s modelom prema preduvjetima (ljetni sem.).
Dani za izmjenu osobnih podataka studenta na Studomatu.
Akademska godina.