Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Nastavni program za akademsku godinu 2007/2008

Studij : KROATOLOGIJA - jednopredmetni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
K102Hrvatska kulturna i politička povijest srednjeg vijeka 151500000005.0
K103Hrvatska književnost srednjovjekovlja 151500000005.0
K101Osnove hrvatske jezične kulture 00300000005.0
K108Latinski jezik 00450000003.0
K109Uvod u studij hrvatske kulture 151500000005.0
 Izborni kolegiji > Student tijekom semestra mora ostvariti najmanje 4 ECTS boda iz izbornih kolegija
 IZP > Student mora ostvariti najmanje 5 ECTS bodova u semestru iz izborne grupe zajedničkih predmeta
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
K104Fonologija i morfologija hrvatskoga jezika 151500000005.0
K105Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća 30000000005.0
K106Hrvatska književnost ranog novovjekovlja 30000000005.0
K107Hrvatski identitet u europskom kontekstu 151500000003.0
 Izborni kolegiji > Student u semestru mora ostvariti najmanje 4 ECTS boda iz izbornih kolegija
 IZP > Student tijekom semestra mora ostvariti najmanje 5 ECTS bodova izborne grupe zajedničkih predmeta
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Studij : PSIHOLOGIJA - jednopredmetni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
PSIBO200Uvod u znanstveno-istraživački rad 30000000003.0
PSIBO100Uvod u psihologiju 30000000003.0
 Izborni kolegiji > Student do kraja akademske godine mora ostvariti 9 ECTS iz grupe izbornih predmeta
 IZP > Student do kraja akademske godine mora ostvariti 24 ECTS bodova iz zajedničkih kolegija
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
PSIBO201Deskriptivna statistika 303000000004.0
PSIBO106Percepcija 300150000005.0
PSIBO103Osnove biološke psihologije 30000000003.0
PSIBO101Teorijski sustavi u psihologiji 30000000003.0
 Izborni kolegiji > Student do kraja akademske godine mora ostvariti 9 ECTS bodova iz grupe izbornih predmeta
 IZP > Student do kraja akademske godine mora ostvariri 30 ECTS bodova iz izborne grupe zajedničkih predmet
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Studij : SOCIOLOGIJA - jednopredmetni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
S101.1Uvod u sociologiju 30000000005.0
S102.1Sustavna sociologija 1 303000000007.0
S103.0Politička ekonomija 30000000004.0
 Izborni kolegiji > Student mora ostvariti najmanje 15 ECTS bodova do kraja akademske godine iz izbornih kolegija
 IZP > Student do kraja akademske godine mora ostvariti najmanje 15 ECTS bodova iz TZP kolegija
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
S102.2Sustavna sociologija 2 303000000007.0
S104.0Uvod u znanstveni rad 151500000005.0
 Izborni kolegiji > Do kraja akademske godine student mora ostvariti najmanje 15 ECTS bodova
 IZP > Student tijekom semestra mora ostvariti najmanje 8 ECTS bodova
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Studij : KOMUNIKOLOGIJA - jednopredmetni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
KOM100Uvod u novinarstvo 151500000005.0
KOM103Osnove komunikologije 151500000005.0
KOM104Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku 30000000005.0
KOM105Jezično-stilske vježbe 06000000006.0
 Izborni kolegiji > Student u prvom semestru mora sakupiti najmanje 6 ECTS bodova
 IZP > student tijekom semetra mora ostvariti najmanje 5 ECTS bodova iz izborne grupe zajedničkih predmeta
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
KOM102Opća povijest medija i komunikacije 151500000005.0
KOM101Oblici novinarske komunikacije 1 00600000006.0
KOM107Akademska pismenost 151500000005.0
 Izborni kolegiji u struci > Student tijekom semestra mora ostavriti najmanje 6 ECTS bodova iz izbornih kolegija
 IZP > student tijekom semestra mora ostvariti najmanje 5 ECTS bodova iz grupe zajedničkih predmeta
Smjer : Agencije-Tisak
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Smjer : Odnosi s javnošću
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Smjer : Radio-Televizija
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Studij : POVIJEST - jednopredmetni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Opća povijest staroga vijeka 30000000005.0
Stara povijest hrvatskih prostora 30000000005.0
Metodologija znanstvenog rada 151500000004.0
P0507010Latinski jezik 06000000003.0
 Izborna radna grupa > Student mora ostvariti od 0 do 18 ECTS boda iz izbornih radnih grupa tijekom akademske godine
 Izborna radna grupa > Student mora ostvariti od 0 do 18 ECTS boda iz izbornih radnih grupa tijekom akademske godine
 Izborna radna grupa > Student mora ostvariti od 0 do 18 ECTS boda iz izbornih radnih grupa tijekom akademske godine
 Izborni kolegiji > Student mora ostvariti od 0 do 18 ECTS boda iz izbornih radnih grupa tijekom akademske godine
 IZP > Student tijekom akademske godine mora ostvariti 10 ECTS bodova iz izborne grupe Zajendičkih predmeta
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Povijest Hrvatske (7.-16.st.) 30000000005.0
Opća povijest srednjega vijeka 30000000005.0
Hrvatska historiografija 19. i 20. st. 30000000005.0
 Izborna radna grupa > Student mora ostvariti od 0 do 18 ECTS boda iz izbornih radnih grupa tijekom akademske godine
 Izborna radna grupa > Student mora ostvariti od 0 do 18 ECTS boda iz izbornih radnih grupa tijekom akademske godine
 Izborna radna grupa > Student mora ostvariti od 0 do 18 ECTS boda iz izbornih radnih grupa tijekom akademske godine
 Izborni kolegiji > Student mora ostvariti od 0 do 18 ECTS boda iz izbornih radnih grupa tijekom akademske godine
 IZP > Student tijekom akademske godine mora ostvariti 10 ECTS bodova iz izborne grupe Zajendičkih predmeta
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Studij : Dvopredmetni studiji
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Studij : FILOZOFIJA - dvopredmetni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
FB101.04Osnovni problemi filozofije 151500000002.0
FB102.04Strategije neformalnog zaključivanja - kritičko mišljenje 151500000003.0
 Obvezni klasični jezik na Studiju filozofije > Student obavezno mora ostvariti 3 ECTS boda iz izborne grupe tijekom prvog semestra
 Temeljni zajednički predmeti > Student do kraja akademske godine mora ostavriti 5 ECTS bodova iz grupe zajedničkih predmeta
 TZP > Student do kraja akademske godine mora ostvariti 4 ECTS boda iz izborne grupe Strani jezik
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
FB201.07Logika 1 303000000007.0
FB202.07Platon i Aristotel 303000000007.0
 Obvezni klasični jezik na Studiju filozofije > Student obavezno mora ostvariti 3 ECTS boda iz izborne grupe tijekom drugog semestra
 Temeljni zajednički predmeti > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS bodova iz izborne grupe zajedničkih predmeta
 TZP > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS boda iz izborne grupe Strani jezik
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Studij : KOMUNIKOLOGIJA - dvopredmetni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
KOM100Uvod u novinarstvo 151500000005.0
KOM103Osnove komunikologije 151500000005.0
KOM104Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku 30000000005.0
 Temeljni zajednički predmeti > Studet do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS bodova iz grupe zajedničkih predmeta
 TZP > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS boda iz izborne grupe Strani jezik
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
KOM102Opća povijest medija i komunikacije 151500000005.0
KOM101Oblici novinarske komunikacije 1 00600000006.0
 Temeljni zajednički predmeti > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS bodova iz grupe zajedničkih predmeta
 TZP > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS boda iz izborne grupe Strani jezik
Smjer : Agencije - Tisak
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Smjer : Odnosi s javnošću
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Smjer : Radio - Televizija
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Studij : KROATOLOGIJA - dvopredmetni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
K103Hrvatska književnost srednjovjekovlja 151500000005.0
K102Hrvatska kulturna i politička povijest srednjeg vijeka 151500000005.0
 Temeljni zajednički predmeti > Student mora ostvariti 5 ECTS bodova iz grupe zajedničkih predmeta do kraja studija
 TZP > Student mora ostvariti 4 ECTS boda iz izborne grupe strani jezik do kraja studija
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
K104Fonologija i morfologija hrvatskoga jezika 151500000005.0
K105Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća 30000000005.0
K106Hrvatska književnost ranog novovjekovlja 30000000005.0
 Temeljni zajednički predmeti > Student mora do kraja studija ostvariti 5 ECTS bodova iz grupe zajedničkih predmeta
 TZP > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS boda iz izborne grupe Strani jezik
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Studij : LATINSKI JEZIK - dvopredmetni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
L101Uvod u latinsku filologiju 151500000003.0
L102Gramatičke vježbe 1 1515600000006.0
L103Rimska povijest i civilizacija 151500000004.0
 Izborni kolegiji > Student tijekom akademske godine mora ostvariti 3 ECTS boda iz izbornih kolegija
 Temeljni zajednički predmeti > student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS bodova iz izborne grupe zajedničkih predmeta
 TZP > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS bodova iz izborne grupe Strani jezik
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
L104Rimska književnost 1 301500000004.0
L106Uvod u translaciju 015300000002.0
L105Gramatičke vježbe 2 150600000006.0
 Izborni kolegiji > Student tijekom akademske godine mora ostvariti 3 ECTS boda
 Temeljni zajednički predmeti > Student mora do kraja studija ostvariti 5 ECTS bodova iz grupe izbornih kolegija
 TZP > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS boda iz izborne grupe Strani jezik
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Studij : POVIJEST - dvopredmetni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Opća povijest staroga vijeka 30000000005.0
Stara povijest hrvatskih prostora 30000000005.0
Opća povijest srednjega vijeka 30000000005.0
 Izborna radna grupa > Student mora ukupno ostvariti 4 ECTS boda iz jedne od izbornih grupa tijekom akademske godine
 Izborna radna grupa > Student mora ukupno ostvariti 4 ECTS boda iz jedne od izbornih grupa tijekom akademske godine
 Izborna radna grupa > Student mora ukupno ostvariti 4 ECTS boda iz jedne od izbornih grupa tijekom akademske godine
 Izborni kolegiji > Student mora ukupno ostvariti 4 ECTS boda iz jedne od izbornih grupa tijekom akademske godine
 Temeljni zajednički predmeti > Student mora ostvariti 5 ECTS bodova iz izborne grupe zajedničkih predmeta do kraja studija
 TZP > Student mora ostvariti 4 ECTS boda iz izborne grupe strani jezik do kraja studija
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Hrvatska historiografija 19. i 20. st. 30000000005.0
Povijest Hrvatske (7.-16.st.) 30000000005.0
 Izborna radna grupa > Student mora ostvariti od 0 do 4 ECTS boda iz izbornih radnih grupa tijekom akademske godine
 Temeljni zajednički predmeti > Student mora ostvariti 5 ECTS bodova iz izborne grupe zajedničkih kolegija tijekom akademske godine
 TZP > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS boda iz izborne grupe Strani jezik
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Studij : SOCIOLOGIJA - dvopredmetni studij
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
S101.1Uvod u sociologiju 30000000005.0
S102.1Sustavna sociologija 1 303000000007.0
S103.0Politička ekonomija 30000000004.0
 Temeljni zajednički predmeti > Student do kraja studija mora ostavariti 5 ECTS bodova iz grupe zajedničkih predmeta
 TZP > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS boda iz izborne grupe Strani jezik
Semestar
2 Otključan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
S102.2Sustavna sociologija 2 303000000007.0
S104.0Uvod u znanstveni rad 151500000005.0
 Temeljni zajednički predmeti > Student do kraja studij mora ostvariti 5 ECTS bodova iz grupe izbornih kolegija
 TZP > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS boda iz izborne grupe Strani jezik
Semestar
3 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
5 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
KraticaPredmetPSAPKLKMESJIGPECTS
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
IGP - Individualna glazbena predavanja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu