Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Nastavni program za akademsku godinu 2008/2009

Studij : KROATOLOGIJA - jednopredmetna
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37431Hrvatska kulturna i politička povijest srednjeg vijeka 30150000000005.0
45641Hrvatska književnost srednjovjekovlja 15150000000005.0
37442Uvod u studij hrvatske kulture 15150000000005.0
37830Osnove hrvatske jezične kulture 0030000000003.0
37439Hrvatski identitet u europskom kontekstu 15150000000005.0
51821*Tjelesna kultura i sport 1 0000000030000.0
 KRO - Izborni kolegiji > Student u semestru mora upisati najmanje 4 ECTS iz izbornih kolegija
 TZP-KRO (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 7 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37434Fonologija i morfologija hrvatskoga jezika 30150000000005.0
37435Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća 30150000000005.0
37436Hrvatska književnost ranog novovjekovlja 30150000000005.0
45841Hrvatski glagolizam 30150000000005.0
45831Informatički praktikum 0003000000002.0
51865*Tjelesna kultura i sport 2 0000000030000.0
 KRO - Izborni kolegiji (ljetni) > Student u semestru mora upisati najmanje 4 ECTS iz izbornih kolegija
 TZP-KRO (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 7 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37447Sintaksa hrvatskoga jezika 30150000000005.0
37448Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća 30150000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo 15150000000004.0
37450Hrvatska književnost romantizma i realizma 30150000000005.0
 KRO - Izborni kolegiji > Student u semestru mora upisati najmanje 4 ECTS iz izbornih kolegija
 TZP-KRO (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 7 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
54542Latinski jezik (kro) 0000000300003.0
45833Hrvatska usmena književnost 15150000000004.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća 30150000000005.0
37458Hrvatska etnologija 15150000000005.0
37452Hrvatska književnost moderne i postmoderne 30150000000005.0
 KRO - Izborni kolegiji (ljetni) > Student u semestru mora upisati 8 ECTS iz izbornih kolegija
 TZP-KRO (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 7 ECTS iz izbrnih TZP
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : PSIHOLOGIJA - jednopredmetna
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37790Uvod u psihologiju 3000000000003.0
37789Uvod u znanstveno-istraživački rad 3000000000003.0
45642Akademski engleski 0600000000004.0
45831Informatički praktikum 0003000000002.0
51821*Tjelesna kultura i sport 1 0000000030000.0
 PSI - Izborni kolegiji > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 9 ECTS iz izbornih kolegija
 TZP-PSI (izborni) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 24 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37799Teorijski sustavi u psihologiji 3000000000003.0
45750Osnove biološke psihologije 3000000000003.0
37796Percepcija 30001500000005.0
45751Deskriptivna statistika 30003000000004.0
51865*Tjelesna kultura i sport 2 0000000030000.0
 PSI - Izborni kolegiji > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 9 ECTS iz izbornih kolegija
 TZP-PSI (izborni) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 24 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37801Neurobiologija normalnog ponašanja 30001500000005.0
37803Praktikum biološke psihologije 15004500000004.0
37804Psihologija pamćenja 30150000000005.0
37808Uvod u razvojnu psihologiju 3000000000003.0
37813Inferencijalna statistika 30003000000005.0
38647Mjerenje u psihologiji 30003000000004.0
 PSI - Izborni kolegiji > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 9 ECTS iz izbornih kolegija
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
38843Psihologija učenja 30150000000005.0
37809Psihologija djetinjstva i adolescencije 30150000000005.0
37810Motivacija 30150000000005.0
37814Modeli analize varijance 30003000000005.0
37815Eksperimentalne metode 30001500000004.0
 PSI - Izborni kolegiji > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 9 ECTS iz izbornih kolegija
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : SOCIOLOGIJA - jednopredmetna
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37760Uvod u sociologiju 3000000000005.0
37762Uvod u znanstveni rad 30030000000005.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 2 0300000000004.0
51821*Tjelesna kultura i sport 1 0000000030000.0
 SOC - Izborni kolegiji I. (1. sem.) > Student u semestru mora upisati najmanje 4 ECTS bodova iz Izbornih kolegija 1
 SOC - Izborni kolegiji II. (1. sem.) > Student u akademskoj godini mora ostvariti 8 ECTS bodova iz grupe Izbornih kolegija 2.
 TZP - Akademski strani jezik > Student u akademskoj godini mora upisati 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP-SOC (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 5 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
45752Sustavna sociologija 1 30300000000007.0
37737Politička ekonomija 3000000000004.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 1 0300000000004.0
51865*Tjelesna kultura i sport 2 0000000030000.0
 SOC - Izborni kolegiji I. (2. sem.) > Student u semestru mora upisati najmanje 10 ECTS bodova iz Izbornih kolegija 1
 SOC - Izborni kolegiji II. (2. sem.) > Student do kraja akademsk e godine mora upisati 4 ECTS iz grupe Izborni kolegiji 2
 TZP - Akademski strani jezik > Student u akademskoj godini mora upisati 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP-SOC (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 5 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37764Uvod u metode društvenih istraživanja 1 30003000000005.0
46228Sociološke teorije 1 30300000000007.0
37765Statistika u društvenim istraživanjima 30300000000005.0
 SOC - Izborni kolegiji I. (3. sem.) > Student u semestru mora upisati 4 ECTS iz grupe Izborni kolegiji 1.
 SOC - Izborni kolegiji II. (3./5. sem.) > Student do kraja akademske godine mora upisati 8 ECTS iz grupe Izborni kolegiji 2.
 TZP-SOC (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 5 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37767Socijalna psihologija 30150000000005.0
51492Uvod u metode društvenih istraživanja 2 30003000000005.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 1 0300000000004.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 2 0300000000004.0
 SOC - Izborni kolegiji I. (4. sem.) > Student u semestru mora upisati 8 ECTS iz grupe Izborni kolegiji 1.
 SOC - Izborni kolegiji II. (4./6. sem.) > Student do kraja akademske godine mora upisati 8 ECTS iz grupe Izbornih kolegija 2.
 TZP-SOC (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 5 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : KOMUNIKOLOGIJA - jednopredmetna
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
39135Uvod u novinarstvo 15150000000005.0
28461Osnove komunikologije 15150000000005.0
28463Jezično-stilske vježbe 0060000000006.0
45831Informatički praktikum 0003000000002.0
51821*Tjelesna kultura i sport 1 0000000030000.0
 KOM - Izborni kolegiji 1 (1 sem) > Student u akademskoj godini mora upisati 8 ECTS iz grupe Izbornih kolegija 1.
 TZP-KOM (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 10 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37896Oblici novinarske komunikacije 0060000000006.0
38003Opća povijest medija i komunikacije 15150000000005.0
28462Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku 3000000000005.0
51865*Tjelesna kultura i sport 2 0000000030000.0
 KOM - Izborni kolegiji 2 (2 sem.) > Student u semestru mora upisati najmanje 8 ECTS iz Izbornih kolegija 2
 KOM - Izborni kolegiji 1 (2. sem.) > Student u akademskoj godini mora upisati 8 ECTS iz grupe Izbornih kolegija 1.
 TZP-KOM (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 10 ECTS iz izbornih TZP
Smjer : KOM-JP - Agencije-Tisak
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
28466Semiotika u masovnom komuniciranju 15150000000004.0
28488Teorije i sustavi agencijskog komuniciranja 30300000000006.0
37898Oblici novinarske komunikacije - 2 0003000000004.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj 15150000000004.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti 15150000000004.0
38002Engleski jezik u novinarstvu 0600000000004.0
 KOM - Izborni kolegiji 1 (3 / 5 sem) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 8 ECTS iz Izbornih kolegija 1
 TZP-KOM (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 10 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
28468Informativni sustav Republike Hrvatske 15150000000004.0
52336Stilistika u medijskoj komunikaciji 0006000000004.0
28470Novinarska etika 15150000000004.0
38006Pisanje na engleskom jeziku 0600000000004.0
 KOM - Izborni kolegiji 1 (4 / 6 sem) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 8 ECTS iz Izbornih kolegija 1
 TZP-KOM (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 10 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Smjer : KOM-JP - Odnosi s javnošću
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
28500Uvod u odnose s javnošću 15150000000005.0
28466Semiotika u masovnom komuniciranju 15150000000004.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj 15150000000004.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti 15150000000004.0
38002Engleski jezik u novinarstvu 0600000000004.0
 KOM - Izborni kolegiji 1 (3 / 5 sem) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 8 ECTS iz Izbornih kolegija 1
 TZP-KOM (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 10 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
28501Osnove marketinga 3000000000005.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske 15150000000004.0
52336Stilistika u medijskoj komunikaciji 0006000000004.0
28470Novinarska etika 15150000000004.0
38006Pisanje na engleskom jeziku 0600000000004.0
 KOM - Izborni kolegiji 1 (4 / 6 sem) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 8 ECTS iz Izbornih kolegija 1
 TZP-KOM (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 10 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Smjer : KOM-JP - Radio-Televizija
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
28495Teorije i sustavi radijskog komuniciranja 30300000000006.0
28466Semiotika u masovnom komuniciranju 15150000000004.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj 15150000000004.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti 15150000000004.0
38002Engleski jezik u novinarstvu 0600000000004.0
 KOM - Izborni kolegiji 1 (3 / 5 sem) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 8 ECTS iz Izbornih kolegija 1
 TZP-KOM (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 10 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
28496Tehnike elektroničkih medija 15150000000004.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske 15150000000004.0
52336Stilistika u medijskoj komunikaciji 0006000000004.0
28470Novinarska etika 15150000000004.0
38006Pisanje na engleskom jeziku 0600000000004.0
 KOM - Izborni kolegiji 1 (4 / 6 sem) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 8 ECTS iz Izbornih kolegija 1
 TZP-KOM (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 10 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : POVIJEST - jednopredmetna
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
38042Opća povijest staroga vijeka 4500000000005.0
39916Stara povijest hrvatskih prostora 3000000000005.0
38064Metodologija znanstvenog rada 15150000000004.0
51821*Tjelesna kultura i sport 1 0000000030000.0
 POV - Izborni kolegiji/radne grupe (1 sem.) > Student do kraja akademske godine mora ostvariti 18 ECTS iz grupe Izbornih kolegija
 TZP-POV (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 10 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
38043Opća povijest srednjega vijeka 3000000000005.0
38053Povijest Hrvatske (7.-16.st.) 3000000000005.0
38055Hrvatska historiografija 19. i 20. st. 3000000000005.0
45754Latinski jezik 15004500000003.0
51865*Tjelesna kultura i sport 2 0000000030000.0
 POV - Izborni kolegiji / radne grupe > Student do kraja akademske godine mora upisati 18 ECTS iz grupe Izborni kolegiji
 TZP-POV (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 10 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
38054Opća povijest ranomodernog doba 3000000000005.0
38057Hrvatska latinistička historiografija 3000000000005.0
38056Hrvatska povijest (16.-18.st.) 3000000000005.0
38061Informatika u povijesnoj znanosti 3000000000002.0
 POV - Izborni kolegiji / radne grupe > Student do kraja akademske godine mora upisati 20 ECTS iz grupe Izbornih kolegija
 TZP-POV (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 10 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
38059Hrvatska povijest u 19. st. 3000000000005.0
38058Povijest 19. st. 3000000000005.0
38062Uvod u pomoćne povijesne znanosti 15150000000003.0
 POV - Izborni kolegiji / radne grupe > Student do kraja akademske godine mora upisati 20 ECTS iz grupe Izbornih kolegija
 TZP-POV (izborni za jp-studije) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 10 ECTS iz izbornih TZP
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : Dvopredmetni
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Studij : FILOZOFIJA - dvopredmetna
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37710Osnovni problemi filozofije 15150000000002.0
37493Strategije neformalnog zaključivanja - kritičko mišljenje 15150000000003.0
51821*Tjelesna kultura i sport 1 0000000030000.0
 FIL - Latinski jezik ili Grčki jezik > Student mora upisati 6 ECTS bodova iz obveznoga klasičnog jezika
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja 2. godine studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja 2. godine studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37718Logika 1 30300000000007.0
37721Platon i Aristotel 30300000000007.0
51865*Tjelesna kultura i sport 2 0000000030000.0
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja 2. godine studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja 2. godine studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
28313Logika 2 30300000000007.0
37957Od Descartesa do Kanta 30300000000007.0
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja 2. godine studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskoga stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja 2. godine studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP.
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37958Metafizika 1 30300000000007.0
37959Etika 1 30300000000007.0
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja 2. godine studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskoga stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja 2. godine studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP.
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : KOMUNIKOLOGIJA - dvopredmetna
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
39135Uvod u novinarstvo 15150000000005.0
28461Osnove komunikologije 15150000000005.0
51821*Tjelesna kultura i sport 1 0000000030000.0
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37896Oblici novinarske komunikacije 0060000000006.0
38003Opća povijest medija i komunikacije 15150000000005.0
51865*Tjelesna kultura i sport 2 0000000030000.0
 KOM - Izborni kolegiji 2 (2 sem.) > Student u semestru mora upisati najmanje 8 ECTS iz Izbornih kolegija 2
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Smjer : KOM-DVP - Agencije-Tisak
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
28488Teorije i sustavi agencijskog komuniciranja 30300000000006.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj 15150000000004.0
37898Oblici novinarske komunikacije - 2 0003000000004.0
 KOM - Izborni kolegiji 1 (3 / 5 sem) > Student u akademskoj godini mora ostvariti 4 ECTS iz grupe Izborni kolegiji 1.
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskoga stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
52336Stilistika u medijskoj komunikaciji 0006000000004.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske 15150000000004.0
28470Novinarska etika 15150000000004.0
 KOM - Izborni kolegiji 1 (4 / 6 sem) > Student u akademskoj godini mora ostvariti 4 ECTS iz grupe Izborni kolegiji 1.
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskoga stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Smjer : KOM-DVP - Odnosi s javnošću
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
28500Uvod u odnose s javnošću 15150000000005.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj 15150000000004.0
 KOM - Izborni kolegiji 1 (3 / 5 sem) > Student u akademskoj godini mora ostvariti 4 ECTS iz grupe Izborni kolegiji 1.
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskoga stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
28501Osnove marketinga 3000000000005.0
52336Stilistika u medijskoj komunikaciji 0006000000004.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske 15150000000004.0
28470Novinarska etika 15150000000004.0
 KOM - Izborni kolegiji 1 (4 / 6 sem) > Student u akademskoj godini mora ostvariti 4 ECTS iz grupe Izborni kolegiji 1.
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskoga stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Smjer : KOM-DVP - Radio-Televizija
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
28495Teorije i sustavi radijskog komuniciranja 30300000000006.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj 15150000000004.0
 KOM - Izborni kolegiji 1 (3 / 5 sem) > Student u akademskoj godini mora ostvariti 4 ECTS iz grupe Izborni kolegiji 1.
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskoga stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
28496Tehnike elektroničkih medija 15150000000004.0
52336Stilistika u medijskoj komunikaciji 0006000000004.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske 15150000000004.0
28470Novinarska etika 15150000000004.0
 KOM - Izborni kolegiji 1 (4 / 6 sem) > Student u akademskoj godini mora ostvariti 4 ECTS iz grupe Izborni kolegiji 1.
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskoga stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : KROATOLOGIJA - dvopredmetna
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37431Hrvatska kulturna i politička povijest srednjeg vijeka 30150000000005.0
45641Hrvatska književnost srednjovjekovlja 15150000000005.0
37442Uvod u studij hrvatske kulture 15150000000005.0
51821*Tjelesna kultura i sport 1 0000000030000.0
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37434Fonologija i morfologija hrvatskoga jezika 30150000000005.0
37435Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća 30150000000005.0
37436Hrvatska književnost ranog novovjekovlja 30150000000005.0
51865*Tjelesna kultura i sport 2 0000000030000.0
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37447Sintaksa hrvatskoga jezika 30150000000005.0
37448Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća 30150000000005.0
37450Hrvatska književnost romantizma i realizma 30150000000005.0
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37452Hrvatska književnost moderne i postmoderne 30150000000005.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća 30150000000005.0
37458Hrvatska etnologija 15150000000005.0
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : LATINSKI JEZIK - dvopredmetni
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37549Uvod u latinsku filologiju 15150000000003.0
37838Latinski jezik 1 151560000000006.0
45755Rimska povijest i civilizacija 15150000000003.0
51821*Tjelesna kultura i sport 1 0000000030000.0
 LAT - Izborni kolegiji (1. sem.) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 3 ECTS iz izbornih kolegija
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
 LAT - ekskurzija > Student do kraja studija mora ostvariti 2 ECTS iz stručne ekskurzije.
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
45756Rimska književnost 1 30300000000003.0
38751Latinski jezik 2 15045000000006.0
37551Pristup latinskom tekstu 0300000000003.0
51865*Tjelesna kultura i sport 2 0000000030000.0
 LAT - Izborni kolegiji (2. sem.) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 3 ECTS iz izbornih kolegija
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
 LAT - ekskurzija > Student do kraja studija mora ostvariti 2 ECTS iz stručne ekskurzije.
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37568Rimska književnost 2 3000000000003.0
38867Latinski jezik 3 30060000000006.0
37575Rimska proza (Zlatni vijek) 03030000000003.0
 LAT - Izborni kolegiji (3. sem.) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 3 ECTS iz izbornih kolegija
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
 LAT - ekskurzija > Student do kraja studija mora ostvariti 2 ECTS iz stručne ekskurzije.
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37572Rimska književnost 3 3000000000003.0
38868Latinski jezik 4 15060000000006.0
37571Rimska poezija (Zlatni vijek) 03030000000003.0
 LAT - Izborni kolegiji (4. sem.) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 3 ECTS iz izbornih kolegija
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
 LAT - ekskurzija > Student do kraja studija mora ostvariti 2 ECTS iz stručne ekskurzije.
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : POVIJEST - dvopredmetna
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
38042Opća povijest staroga vijeka 4500000000005.0
39916Stara povijest hrvatskih prostora 3000000000005.0
51821*Tjelesna kultura i sport 1 0000000030000.0
 POV - Izborni kolegiji/radne grupe (1 sem.) > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 3 ECTS boda iz izbornih kolegija / radnih grupa.
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
38043Opća povijest srednjega vijeka 3000000000005.0
38053Povijest Hrvatske (7.-16.st.) 3000000000005.0
38055Hrvatska historiografija 19. i 20. st. 3000000000005.0
51865*Tjelesna kultura i sport 2 0000000030000.0
 POV - Izborni kolegiji / radne grupe > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 3 ECTS boda iz izbornih kolegija / radnih grupa
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
38054Opća povijest ranomodernog doba 3000000000005.0
38056Hrvatska povijest (16.-18.st.) 3000000000005.0
 POV - Izborni kolegiji / radne grupe > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 7 ECTS boda iz izbornih kolegija / radnih grupa
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
38059Hrvatska povijest u 19. st. 3000000000005.0
38058Povijest 19. st. 3000000000005.0
 POV - Izborni kolegiji / radne grupe > Student u akademskoj godini mora upisati najmanje 7 ECTS boda iz izbornih kolegija / radnih grupa
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : SOCIOLOGIJA - dvopredmetna
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 6 semestara
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37760Uvod u sociologiju 3000000000005.0
37762Uvod u znanstveni rad 30030000000005.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 2 0300000000004.0
51821*Tjelesna kultura i sport 1 0000000030000.0
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskoga stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
45752Sustavna sociologija 1 30300000000007.0
37737Politička ekonomija 3000000000004.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 1 0300000000004.0
51865*Tjelesna kultura i sport 2 0000000030000.0
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskoga stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
3
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
37764Uvod u metode društvenih istraživanja 1 30003000000005.0
46228Sociološke teorije 1 30300000000007.0
37765Statistika u društvenim istraživanjima 30300000000005.0
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskoga stranog jezika
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskoga stranog jezika
Semestar
4
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
51492Uvod u metode društvenih istraživanja 2 30003000000005.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 1 0300000000004.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 2 0300000000004.0
 TZP - Akademski strani jezik > Student do kraja studija mora ostvariti 4 ECTS iz jednoga akademskog stranog jezika
 TZP (obvezni za dvp-studije) > Student do kraja studija mora ostvariti 5 ECTS iz obveznih TZP
Semestar
5 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
6 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : KROATOLOGIJA - diplomski
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 4 semestra
Smjer : KRO-dipl. - nastavnički
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
57131Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika 3000000000005.0
57148Pregled povijesti svjetske književnosti 301515000000005.0
53900Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija 3000000000003.0
57254Metodike nastave hrvatskoga jezika i knjizevnosti 3000000000003.0
53903Didaktika 3000000000004.0
 DIPL-nastavnički (4407): Medijska pedagogija ili Školska pedagogija > Upisati u 1. sem: {min. 3 - max. 3} ECTS iz grupe 4407.
 KRO-dipl (4423): Izborni kolegiji 1 (NS-smjer) > Upisati u 1. sem: {min. 4 - max. 4} ECTS iz grupe 4423.
 KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 > Upisati u 1. sem: {min. 4 - max. 8} ECTS iz grupe 4425.
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
57149Pregled povijesti hrvatske književnosti 301515000000005.0
53901Opća pedagogija 3000000000004.0
57269Razvojna psihologija 3000000000003.0
 DIPL-nastavnički (4408): Sociologija obitelji ili Nasilje u obitelji > Upisati u 2. sem: {min. 3 - max. 3} ECTS iz grupe 4408.
 KRO-dipl (4424): Izborni kolegiji 1 (NS-smjer) > Upisati u 2. sem: {min. 10 - max 10} ECTS iz grupe 4424.
 KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 > Upisati u 2. sem: {min. 4 - max. 9} ECTS iz grupe 4425.
Semestar
3 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Smjer : KRO-dipl. - znanstveni
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
57131Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika 3000000000005.0
57134Književnost i kultura Hrvata u dijaspori 15150000000005.0
57132Hrvatski književnici europskih referencija 15150000000005.0
57133Jezik Hrvata u dijaspori 15150000000005.0
 KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 > Upisati u 1. sem: {min. 10 - max. 14} ECTS iz grupe 4425.
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
57135Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi 3000000000005.0
57136Povijest kršćanstva u Hrvata 3000000000005.0
 KRO-dipl (4422): Izborni kolegiji 1 (ZN-smjer) > Upisati u 2. sem: {min. 15 - max. 15} ECTS iz grupe 4422.
 KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2 > Upisati u 2. sem: {min. 5 - max. 10} ECTS iz grupe 4425.
Semestar
3 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : PSIHOLOGIJA - diplomski
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 4 semestra
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
57109Socijalna spoznaja i percepcija 30001500000004.0
57110Kognitivna psihologija 30150000000004.0
57111Psihologija ličnosti 30150000000004.0
53867Psihologija ponašanja u organizaciji 30150000000004.0
57112Klinička psihodijagnostika 30001500000004.0
53873Regresijska analiza 30001500000004.0
 PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji > Upisati u 1. sem: {min. 6 - max. 9} ECTS iz grupe 4388.
 PSI-dipl (4390): Izborno (obvezni kolegiji za nastavnički modul) > Po želji upisati u 1. sem: {min. 0 - max. 10} ECTS iz grupe 4390.
 DIPL-nastavnički (4407): Medijska pedagogija ili Školska pedagogija > Po želji upisati u 1. sem: {min 0 - max. 3} ECTS iz grupe 4407.
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
57114Grupni procesi i utjecaji 30001500000004.0
57115Teorija psihologijskih testova 30001500000004.0
53870Psihologija obrazovanja 30150000000004.0
53871Psihoterapijski pravci 30150000000004.0
57113Faktorska analiza 30001500000004.0
53876Izrada psihologijskog istraživanja 30001500000004.0
 PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji > Upisati u 2. sem: {min. 6 - max. 9} ECTS iz grupe 4388.
 PSI-dipl (4390): Izborno (obvezni kolegiji za nastavnički modul) > Po želji upisati u 2. sem: {min. 0 - max. 7} ECTS grupe 4390.
 DIPL-nastavnički (4408): Sociologija obitelji ili Nasilje u obitelji > Po želji upisati u 2. sem: {min 0 - max. 3} ECTS iz grupe 4408.
Semestar
3 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : FILOZOFIJA - diplomski
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 4 semestra
Smjer : FIL-dipl. - nastavnički
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
53880Metafizika 2: obvezni seminar 0300000000004.0
53882Politička i pravna filozofija 3000000000005.0
53883Filozofija znanosti 1 3000000000005.0
53900Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija 3000000000003.0
53908Metodika nastave filozofije 3000000000003.0
53903Didaktika 3000000000004.0
 DIPL-nastavnički (4407): Medijska pedagogija ili Školska pedagogija > Upisati u 1. sem: {min. 3 - max. 3} ECTS iz grupe 4407.
 FIL-dipl (4402): Izborni kolegiji > Upisati u 1. sem: {min. 4 - max. 4} ECTS iz grupe 4402.
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
53887Epistemologija 2: obvezni seminar 0300000000004.0
53888Etika 2: obvezni seminar 0300000000004.0
53901Opća pedagogija 3000000000004.0
57269Razvojna psihologija 3000000000003.0
 DIPL-nastavnički (4408): Sociologija obitelji ili Nasilje u obitelji > Upisati u 2. sem: {min. 3 - max. 3} ECTS iz grupe 4408.
 FIL-dipl (4400): OI-1: Logika 3 ili Filozofija srednjeg vijeka i renesanse > Upisati u 2 sem: {min. 6 - max. 6} ECTS iz grupe 4400.
 FIL-dipl (4402): Izborni kolegiji > Upisati u 2. sem: {min. 4 - max. 4} ECTS iz grupe 4402.
Semestar
3 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Smjer : FIL-dipl. - znanstveni
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
53880Metafizika 2: obvezni seminar 0300000000004.0
53882Politička i pravna filozofija 3000000000005.0
53883Filozofija znanosti 1 3000000000005.0
 FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) > Upisati u 1. sem: {min. 12 - max. 18} ECTS iz grupe 4389.
 FIL-dipl (4402): Izborni kolegiji > Upisati u 1. sem: {min. 4 - max. 4} ECTS iz grupe 4402.
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
53887Epistemologija 2: obvezni seminar 0300000000004.0
53888Etika 2: obvezni seminar 0300000000004.0
53892Opća lingvistika 3000000000004.0
 FIL-dipl (4401): OI-2: Filozofija religije ili Filozofijska hermeneutika > Upisati u 2. sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz grupe 4401.
 FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) > Upisati u 2. sem: {min. 4 - max. 10} ECTS iz grupe 4389.
 FIL-dipl (4400): OI-1: Logika 3 ili Filozofija srednjeg vijeka i renesanse > Upisati u 2 sem: {min. 6 - max. 6} ECTS iz grupe 4400.
 FIL-dipl (4402): Izborni kolegiji > Upisati u 2. sem: {min. 4 - max. 4} ECTS iz grupe 4402.
Semestar
3 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : SOCIOLOGIJA - diplomski
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 4 semestra
Smjer : SOC-dipl. - nastavnički
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
53911Suvremene sociološke teorije 30300000000006.0
57177Sociologija hrvatskoga društva 5 15150000000005.0
53900Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija 3000000000003.0
53909Metodika nastave sociologije 3000000000003.0
53903Didaktika 3000000000004.0
 DIPL-nastavnički (4407): Medijska pedagogija ili Školska pedagogija > Upisati u 1. sem: {min. 3 - max. 3 } ECTS iz grupe 4407.
 SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u 1. semestru > Upisati u 1. sem: {min. 10 - max. 15} ECTS iz grupe 4420.
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
53914Demografija 30300000000005.0
53901Opća pedagogija 3000000000004.0
57269Razvojna psihologija 3000000000003.0
 DIPL-nastavnički (4408): Sociologija obitelji ili Nasilje u obitelji > Upisati u 2. sem: {min. 3 - max. 3} ECTS iz grupe 4408.
 SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru > Upisati u 2. sem: {min. 11 - max. 19} ECTS iz grupe 4421.
Semestar
3 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Smjer : SOC-dipl. - znanstveni
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
53911Suvremene sociološke teorije 30300000000006.0
57177Sociologija hrvatskoga društva 5 15150000000005.0
53917Suvremene tendencije u kulturnoj antropologiji 30150000000005.0
53913Multivarijantne statističke metode 30004500000006.0
 SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u 1. semestru > Upisati u 1. sem: {min. 5 - max. --} ECTS iz gr. 4420 [BIRATI KOLEGIJ IZ ŽELJENE TEMATSKE GRUPE].
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
53914Demografija 30300000000005.0
53915Kvalitativne metode u sociologiji 30600000000006.0
 SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru > Upisati u 2. sem: {min. 19 - max. -- ) ECTS iz gr. 4421 [BIRATI KOLEGIJE IZ ŽELJENE TEMATSKE GRUPE].
Semestar
3 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : KOMUNIKOLOGIJA - diplomski
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 4 semestra
Smjer : KOM-dipl. - Mediji
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
57208Metodologija istraživanja masovne komunikacije 15150000000005.0
57209Medijski menadžment 15150000000005.0
57211Politološki aspekti masovne komunikacije 15150000000005.0
57212Profesija novinar (praktikum) 0003000000004.0
 KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji > Upisati u 1. sem: {min. 8 - max. 14} ECTS iz grupe 4397.
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
57210Djelotvornost medija 15150000000005.0
57213Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima 15150000000005.0
 KOM-dipl (4393): Specijalistička radna grupa 2. > Upisati u 2. sem: {min. 4 - max. 8} ECTS iz grupe 4393.
 KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji > Upisati u 2. sem: {min. 14 - max. 19} ECTS iz grupe 4397.
 KOM-dipl (4392): Specijalistička radna grupa 1. > Upisati u 2. sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz grupe 4392.
Semestar
3 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Smjer : KOM-dipl. - Odnosi s javnošću
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
57208Metodologija istraživanja masovne komunikacije 15150000000005.0
57216Komunikacijske i prezentacijske tehnike 15150000000005.0
57209Medijski menadžment 15150000000005.0
57214Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta 15150000000005.0
 KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji > Upisati u 1. sem: {min. 8 - max. 14} ECTS iz grupe 4397.
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
57210Djelotvornost medija 15150000000005.0
57217Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje 01501500000004.0
 KOM-dipl (4396): Specijalistička radna grupa 3. > Upisati u 2. sem: {min. 4 - max. 8} ECTS iz grupe 4396.
 KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji > Upisati u 2. sem: {min. 14 - max. 19} ECTS iz grupe 4397.
 KOM-dipl (4392): Specijalistička radna grupa 1. > Upisati u 2. sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz grupe 4392.
Semestar
3 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Smjer : KOM-dipl. - Znanstveno istraživanje masovnih komunikacija
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
57208Metodologija istraživanja masovne komunikacije 15150000000005.0
57209Medijski menadžment 15150000000005.0
57211Politološki aspekti masovne komunikacije 15150000000005.0
57214Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta 15150000000005.0
 KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji > Upisati u 1. sem: {min. 8 - max. 14} ECTS iz grupe 4397.
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
57210Djelotvornost medija 15150000000005.0
57213Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima 15150000000005.0
57215Praktikum - metode istraživanja masovne komunikacije 0003000000003.0
 KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji > Upisati u 2. sem: {min. 14 - max. 19} ECTS iz grupe 4397.
 KOM-dipl (4392): Specijalistička radna grupa 1. > Upisati u 2. sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz grupe 4392.
Semestar
3 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Studij : POVIJEST - diplomski
Vrsta studija : Način izvedbe : RedovniTrajanje : 4 semestra
Smjer : POV-dipl. - nastavnički
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
53920Kulturna povijest 3000000000005.0
53921Gospodarska povijest 3000000000005.0
53900Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija 3000000000003.0
53907Metodika nastave povijesti 3000000000003.0
53903Didaktika 3000000000004.0
 DIPL-nastavnički (4407): Medijska pedagogija ili Školska pedagogija > Student u semestru mora upisati najmanje 3 ECTS iz OI-1 (nastavnički modul)
 POV-dipl (4411): Izborni kolegiji > Student u semestru mora upisati najmanje 8 ECTS iz Izbornih kolegija na POV-DIPL.
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
53923Društvena povijest 3000000000005.0
53922Politička povijest 3000000000005.0
53901Opća pedagogija 3000000000004.0
57269Razvojna psihologija 3000000000003.0
 DIPL-nastavnički (4408): Sociologija obitelji ili Nasilje u obitelji > Student u semestru mora upisati najmanje 3 ECTS iz OI-2 (nastavnički modul)
 POV-dipl (4411): Izborni kolegiji > Student u semestru mora upisati najmanje 9 ECTS iz Izbornih kolegija na POV-DIPL.
Semestar
3 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Smjer : POV-dipl. - znanstveni
Semestar
1
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
53920Kulturna povijest 3000000000005.0
53921Gospodarska povijest 3000000000005.0
57158Uvod u povijesnu znanost 3000000000005.0
 POV-dipl (4409): Arhivistika i povijesne znanosti (ZN-smjer) > Upisati u 1 sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz grupe 4409 [kolegij je obv. za obje specijalizacije].
 POV-dipl (4411): Izborni kolegiji > Upisati u 1. sem: {min. 12 - max 16} ECTS iz gr. 4411 [BIRATI KOLEGIJE IZ ŽELJENE SPECIJALIZACIJE].
Semestar
2
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
53923Društvena povijest 3000000000005.0
53922Politička povijest 3000000000005.0
 POV-dipl (4410): Srednjovjekovni latinski ili Vojna povijest (ZN-smjer) > Upisati u 2. sem: {min. 5 - max 5} ECTS iz gr. 4410 [BIRATI KOLEGIJ IZ ŽELJENE SPECIJALIZACIJE].
 POV-dipl (4411): Izborni kolegiji > Upisati u 2. sem: {min. 12 - max 16} ECTS iz gr. 4411 [BIRATI KOLEGIJE IZ ŽELJENE SPECIJALIZACIJE].
Semestar
3 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Semestar
4 Neopisan
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTIGPECTS
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu