Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, Nastavni program za akademsku godinu 2009/2010

otvori svezatvori sve
+Studij : KROATOLOGIJA - jednopredmetna
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : PSIHOLOGIJA - jednopredmetna
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : SOCIOLOGIJA - jednopredmetna
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : KOMUNIKOLOGIJA - jednopredmetna
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : POVIJEST - jednopredmetna
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
Studij : Dvopredmetni
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : FILOZOFIJA - dvopredmetna
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : KOMUNIKOLOGIJA - dvopredmetna
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : KROATOLOGIJA - dvopredmetna
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : LATINSKI JEZIK - dvopredmetni
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : POVIJEST - dvopredmetna
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : SOCIOLOGIJA - dvopredmetna
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
Studij : KROATOLOGIJA - diplomski
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Smjer : KRO-dipl. - nastavnički
+Smjer : KRO-dipl. - znanstveni
+Studij : PSIHOLOGIJA - diplomski
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
Studij : FILOZOFIJA - diplomski
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Smjer : FIL-dipl. - nastavnički
+Smjer : FIL-dipl. - znanstveni
Studij : SOCIOLOGIJA - diplomski
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Smjer : SOC-dipl. - nastavnički
+Smjer : SOC-dipl. - znanstveni
+Studij : KOMUNIKOLOGIJA - diplomski
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
Studij : POVIJEST - diplomski
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 4 semestra
+Smjer : POV-dipl. - nastavnički
+Smjer : POV-dipl. - znanstveni
Legenda
P - Predavanja
S - Seminari
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu