Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorija jezika
Kratica: KRODI144Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T)
Nositelji: Doc. Mario Grčević
Izvođači:
Opis predmeta: Riječ je o kroatološkom kolegiju na kojem će se studenti upoznati s poviješću jezikoslovlja i njegovim suvremenim smjerovima. Na kolegiju će se predstaviti metajezična promišljanja od antičkoga doba nadalje, povijesno-poredbeno i genetsko-tipološko jezikoslovlje, strukturalizam Ferdinanda de Saussurea, praški lingvistički krug i funkcionalizam, teorija standardnoga jezika, američka lingvistika i deskriptivizam, sociolingvistika, generativna gramatika, računalna lingvistika. Raščlanit će se pojmovi zaseban jezik, pluricentričan jezik, jezik kao dijasustav, organski idiomi, konkretni idiomi, standardni jezik i književni jezik, Abstandsprachen - Ausbausprachen, jezična izgradnja, model jedinstvenoga jezičnoga identiteta (opisno-tipološki, rodoslovni i vrijednosni vid), standardizacija i normiranje, dijalekt i sociolekt. Posebna se pozornost posvećuje hrvatskomu jeziku u tipologiji jezikâ i njegovu mjestu u suvremenim klasifikacijama standardnih jezika. Susljedno s tim propituje se i njegov formalno-institucionalni status u Hrvatskoj i inozemstvu.
Sadržaj kolegija:1. Uvod i pregled2. Jezikoslovlje do 18. stoljeća3. Povijesno-poredbeno jezikoslovlje 19. stoljeća 4. Mladogramatičari i pozitivizam5. Strukturalizam Ferdinanda de Saussurea6. Praški lingvistički krug7. Američka lingvistika i deskriptivizam8. Sociolingvistika9. Korpusna lingvistika (računalni korpusi, razine kodiranja tekstova, alati)10. Pojam "jezik" i njegove definicije 11. Hrvatski jezik u svjetlu suvremenih jezičnih definicija12. Hrvatski jezik u jezikoslovlju 19. stoljeća13. Kroatistički prinosi instrumentariju jezične tipologije14. Ponavljanje15. Predrok
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur). Uvod u lingvistiku. Zagreb, 2007.
Preporučena literatura:
2. Brozović, Dalibor. 1970. Standardni jezik. Zagreb.De Saussure, Ferdinand. 2000. Tečaj opće lingvistike. Zagreb.Grčević, Mario. 2008. "Samoodređivanje hrvatskoga jezika i promicanje znanja o njemu". Croatian Studies Review 5, str. 217-220.Katičić, Radoslav. 1992. Novi jezikoslovni ogledi. 2. izd. Zagreb.Koerner, E. F. K. 2007. Jezikoslovna historiografija. Zagreb. Matasović, Ranko. 2005. Jezična raznolikost svijeta. Zagreb. Matasović, Ranko. 2001. Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb.Mićanović, Krešimir. 2006. Hrvatski s naglaskom. Standard i jezični varijeteti. Zagreb.Škiljan, Dubravko. 1987. Pogled u lingvistiku. Zagreb.Tadić, Marko. 2003. Jezične tehnologije i hrvatski jezik. Zagreb.Tekavčić, Pavao. 1979. Uvod u lingvistiku. Zagreb.Trask, R. L. 2005. Temeljni lingvistički pojmovi. Zagreb. Velčić, Mirna. 1987. Uvod u lingvistiku teksta. Zagreb.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu