Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Filozofija i kultura, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[1826] FIL (1826): Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 1. i 2. sem: {min. 3 - max. 6} ECTS iz grupe 1826.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
200592Filozofija egzistencije u književnosti i filmu15150000000003.0
200596Filozofija jezika15150000000003.0
187866Filozofija medija15150000000003.0
[3806] FIL (3806) - Latinski jezik ili Grčki jezik > Upisati u 1. sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz gr. 3806.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
185331Grčki jezik01500000450005.0
185332Latinski jezik01500000450005.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1. ili 2. sem: {min. 4 - max. 4} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
Semestar 2
[1826] FIL (1826): Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 1. i 2. sem: {min. 3 - max. 6} ECTS iz grupe 1826.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
199523Definitions in Contemporary Art15150000000003.0
200595Explaining Social Behavior15150000000003.0
200594Fikcijski diskurs [Metafizika]15150000000003.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
187890Povijest hrvatske filozofije15150000000003.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1. ili 2. sem: {min. 4 - max. 4} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1. ili 2. sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
187990Uređivanje teksta15300000000002.0
Semestar 3
[1826] FIL (1826): Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 3. i 4. sem: {min. 3 - max. 6} ECTS iz grupe 1826.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
200592Filozofija egzistencije u književnosti i filmu15150000000003.0
200596Filozofija jezika15150000000003.0
187866Filozofija medija15150000000003.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Ostvariti ukupno u 1., 2., 3. ili 4. sem: {min. 4 - max. 4} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Ostvariti ukupno u 1., 2., 3. ili 4. sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
[17084] FIL (17084) : Izborni TZP > Upisati u 3. i 4. semestru min.0.0-max.5.0 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201296Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi0300000000003.0
188063Fonologija hrvatskoga jezika15150000000003.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
38057Hrvatska latinistička historiografija3000000000005.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
194389Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva15001500000002.0
188064Morfologija hrvatskoga jezika30150000000005.0
86090Osnove komunikologije3000000000005.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
93908Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta3000000000004.0
94019Povijest i kultura staroga Egipta3000000000003.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
194394Teorija migracija15150000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
Semestar 4
[1826] FIL (1826): Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 3. i 4. sem: {min. 3 - max. 6} ECTS iz grupe 1826.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
199523Definitions in Contemporary Art15150000000003.0
200595Explaining Social Behavior15150000000003.0
200594Fikcijski diskurs [Metafizika]15150000000003.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
187890Povijest hrvatske filozofije15150000000003.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Ostvariti ukupno u 1., 2., 3. ili 4. sem: {min. 4 - max. 4} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Ostvariti ukupno u 1., 2., 3. ili 4. sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
187990Uređivanje teksta15300000000002.0
[17084] FIL (17084) : Izborni TZP > Upisati u 3. i 4. semestru min.0.0-max.5.0 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209487Analiza društvenih tijekova3000000000004.0
195017Diplomatika s egdotikom i kronologijom0300000000004.0
209489Društveni vidovi turizma i religioznosti15150000000003.0
188082Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi15150000000003.0
188075Hrvatska etnologija15150000000003.0
200603Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja3000000000004.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća30150000000005.0
194398Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice15150000000003.0
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
177435Ljudska prava3000000000002.0
28470Novinarska etika15150000000004.0
38842Povijest hrvatske filozofije15150000000005.0
177708Sociologija morala3000000000004.0
200601Srednjovjekovni latinski natpisi30150000000004.0
209176Suvremena rodoslovna istraživanja0300000000003.0
194401Tipologija iseljavanja15150000000002.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
86089Uvod u novinarstvo3000000000005.0
188090Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka15150000000002.0
Semestar 5
[1826] FIL (1826): Izborni kolegiji > Upisati u 5. sem: {min. 3.0 - max. 6.0} ECTS iz grupe 1826.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
200592Filozofija egzistencije u književnosti i filmu15150000000003.0
200596Filozofija jezika15150000000003.0
187866Filozofija medija15150000000003.0
Semestar 6
[1826] FIL (1826): Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 5. i 6. sem: {min. 6 - max. 10} ECTS iz grupe 1826.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
199523Definitions in Contemporary Art15150000000003.0
200595Explaining Social Behavior15150000000003.0
200594Fikcijski diskurs [Metafizika]15150000000003.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
187890Povijest hrvatske filozofije15150000000003.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu