Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Kroatologija, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[1787] KRO (1787) - Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 1.semestru {min. 4.0 - max. 7.0} ECTS iz gr. 1787.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
144304History of Croatian Culture3000000000004.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
130425Rodna problematika u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja15150000000004.0
37854Svjetska književnost - izabrani primjeri3000000000004.0
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
Semestar 2
[3001] KRO (3001) - izborni TZP > Upisati ukupno u 2..semestru {min. 5.0 - max. 7.0} ECTS iz gr. 3001
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209487Analiza društvenih tijekova3000000000004.0
195017Diplomatika s egdotikom i kronologijom0300000000004.0
209489Društveni vidovi turizma i religioznosti15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
200603Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja3000000000004.0
38059Hrvatska povijest u 19. st.3000000000005.0
38067Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
194398Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice15150000000003.0
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
195016Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.0300000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
187819Logika 130300000000004.0
177435Ljudska prava3000000000002.0
37847Marin Držić3000000000004.0
190408Međujezičmi dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
28470Novinarska etika15150000000004.0
38003Opća povijest medija i komunikacije15150000000005.0
200712Politička geografija3000000000004.0
38053Povijest Hrvatske (7.-16.st.)3000000000005.0
187852Racionalizam i empirizam45150000000005.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 20300000000004.0
200601Srednjovjekovni latinski natpisi30150000000004.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
172542Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu15150000000004.0
28462Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku3000000000005.0
86089Uvod u novinarstvo3000000000005.0
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1787] KRO (1787) - Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 1.+2. sem: {min. 9.0 - max. 12.0} ECTS iz gr. 1787.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
144304History of Croatian Culture3000000000004.0
130426Hrvatska reformacijska književnost15150000000004.0
37888Hrvatski jezik u 19. stoljeću15150000000004.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
45868Juraj Križanić15150000000004.0
37847Marin Držić3000000000004.0
190408Međujezičmi dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
177429Odabrana poglavlja antičke umjetnosti15150000000004.0
201724Pavao Ritter Vitezović15150000000004.0
188077Pravogovor15300000000003.0
177428Spomenička baština kao povijesni izvor15150000000004.0
117209Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti15150000000004.0
188090Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka15150000000002.0
Semestar 3
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1787] KRO (1787) - Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 1.+2.+3. sem: {min. 12.0- max. 16.0} ECTS iz gr. 1787.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
144304History of Croatian Culture3000000000004.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
130425Rodna problematika u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja15150000000004.0
37854Svjetska književnost - izabrani primjeri3000000000004.0
[3001] KRO (3001) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+ 2. i 3. sem: {min. 8.0 - max. 10.0} ECTS iz gr. 3001.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201296Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi0300000000003.0
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
185331Grčki jezik01500000450005.0
38056Hrvatska povijest (16.-18.st.)3000000000005.0
188122Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
194389Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva15001500000002.0
38065Opća povijest 20. stoljeća3000000000005.0
86090Osnove komunikologije3000000000005.0
173110Povijest Dubrovnika i Dubrovačke republike0300000000004.0
194392Povijest hrvatskoga iseljeništva15150000000003.0
93908Povijest i kultura grčkog i rimskog svijeta3000000000004.0
94019Povijest i kultura starog Egipta3000000000003.0
93907Prapovijest i prve civilizacije3000000000003.0
187855Prosvjetiteljstvo i klasični njemački idealizam45150000000005.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 10300000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
172495Uvod u sociologiju30150000000005.0
Semestar 4
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1787] KRO (1787) - Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4. sem: {min. 18.0 -max. 22.0} ECTS iz gr. 1787.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
144304History of Croatian Culture3000000000004.0
130426Hrvatska reformacijska književnost15150000000004.0
37888Hrvatski jezik u 19. stoljeću15150000000004.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
45868Juraj Križanić15150000000004.0
37847Marin Držić3000000000004.0
190408Međujezičmi dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
177429Odabrana poglavlja antičke umjetnosti15150000000004.0
201724Pavao Ritter Vitezović15150000000004.0
188077Pravogovor15300000000003.0
177428Spomenička baština kao povijesni izvor15150000000004.0
117209Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti15150000000004.0
188090Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka15150000000002.0
[3001] KRO (3001) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+ 2.+ 3. i 4. sem: {min. 13.0- max. 16.0} ECTS iz gr. 3001.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209487Analiza društvenih tijekova3000000000004.0
195017Diplomatika s egdotikom i kronologijom0300000000004.0
209489Društveni vidovi turizma i religioznosti15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
200603Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja3000000000004.0
38059Hrvatska povijest u 19. st.3000000000005.0
38067Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
194398Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice15150000000003.0
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
195016Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.0300000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
187819Logika 130300000000004.0
177435Ljudska prava3000000000002.0
37847Marin Držić3000000000004.0
190408Međujezičmi dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
28470Novinarska etika15150000000004.0
38003Opća povijest medija i komunikacije15150000000005.0
200712Politička geografija3000000000004.0
38053Povijest Hrvatske (7.-16.st.)3000000000005.0
187852Racionalizam i empirizam45150000000005.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 20300000000004.0
200601Srednjovjekovni latinski natpisi30150000000004.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
172542Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu15150000000004.0
28462Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku3000000000005.0
86089Uvod u novinarstvo3000000000005.0
Semestar 5
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1787] KRO (1787) - Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4.+5. sem: {min. 26.0- max. 30.0} ECTS iz gr. 1787.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
144304History of Croatian Culture3000000000004.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
130425Rodna problematika u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja15150000000004.0
37854Svjetska književnost - izabrani primjeri3000000000004.0
Semestar 6
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati do kraja studija (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1787] KRO (1787) - Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4.+5.+6. sem: {min. 36.0 - max. 38.0} ECTS iz gr. 1787.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
144304History of Croatian Culture3000000000004.0
130426Hrvatska reformacijska književnost15150000000004.0
37888Hrvatski jezik u 19. stoljeću15150000000004.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
45868Juraj Križanić15150000000004.0
37847Marin Držić3000000000004.0
190408Međujezičmi dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
177429Odabrana poglavlja antičke umjetnosti15150000000004.0
201724Pavao Ritter Vitezović15150000000004.0
188077Pravogovor15300000000003.0
177428Spomenička baština kao povijesni izvor15150000000004.0
117209Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti15150000000004.0
188090Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka15150000000002.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu