Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sociologija, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[2960] SOC (2960) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2. sem: {min. 3.0 - max. 6.0} ECTS iz gr. 2960.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201296Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi0300000000003.0
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
38056Hrvatska povijest (16.-18.st.)3000000000005.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo15150000000004.0
188122Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
194389Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva15001500000002.0
38065Opća povijest 20. stoljeća3000000000005.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
86090Osnove komunikologije3000000000005.0
173110Povijest Dubrovnika i Dubrovačke republike0300000000004.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
93908Povijest i kultura grčkog i rimskog svijeta3000000000004.0
94019Povijest i kultura starog Egipta3000000000003.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj15150000000004.0
93907Prapovijest i prve civilizacije3000000000003.0
187855Prosvjetiteljstvo i klasični njemački idealizam45150000000005.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti15150000000004.0
194394Teorija migracija15150000000002.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
[17087] TZP (17087) za jednopredmetne studije > Upisati do kraja 6.semestra predmete :Osnove hrvatske jezične kulture Akademska pismenost
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
[3839] SOC (3839) - Izborni kolegiji (1.)-1. sem. > Upisati u 1. sem: {min. 6- max. 6} ECTS iz gr. 3839.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200699Povijest socijalnih teorija3000000000003.0
200698Socijalna ekologija15150000000003.0
[1770] SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) > Upisati u 1. sem: {min. 4 - max. 8} ECTS iz gr. 1770.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201333Društveni menadžment15150000000004.0
200664Društvo i maloljetnička delikvencija0300000000004.0
130891Društvo i održivost30150000000004.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
200703Psihijatrija i društvo0300000000004.0
52487Sociologija zdravlja i bolesti3000000000004.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati u 1. ili 2 sem: {min. 4 - max. 4} ECTS iz gr. 3557.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
Semestar 2
[3840] SOC (3840) - Izborni kolegiji (1.)-2. sem. > Upisati u 2. sem: {min. 5.0- max. 5.0} ECTS iz gr. 3840.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
177435Ljudska prava3000000000002.0
200700Sociologija prostora15150000000003.0
[1770] SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) > Upisati ukupno u 1.+2. sem: {min. 8.0 - max. 12.0} ECTS iz gr. 1770.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
37788Socijalna patologija30150000000004.0
200611Sociologija igara na sreću0300000000004.0
200704Sociologija interneta0300000000004.0
200615Sociologija politike3000000000003.0
130871Sociologija sigurnosti15150000000004.0
117156Sociologija umiranja i smrti3000000000004.0
172504Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. I 20. stoljeću3000000000004.0
201335Suvremeni izazovi društvene obnove0300000000004.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
172542Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu15150000000004.0
130821Uvod u javne politike3000000000004.0
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati u 1. ili 2 sem: {min. 4 - max. 4} ECTS iz gr. 3557.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[2960] SOC (2960) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2. sem: {min. 3.0 - max. 6.0} ECTS iz gr. 2960.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
195017Diplomatika s egdotikom i kronologijom0300000000004.0
188082Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
188088Hrvati i slavenski svijet15150000000002.0
188075Hrvatska etnologija15150000000003.0
200603Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja3000000000004.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća30150000000005.0
38059Hrvatska povijest u 19. st.3000000000005.0
38067Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
45833Hrvatska usmena književnost15150000000004.0
195016Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.0300000000004.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske15150000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
187819Logika 130300000000004.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
28470Novinarska etika15150000000004.0
38003Opća povijest medija i komunikacije15150000000005.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
200712Politička geografija3000000000004.0
38842Povijest hrvatske filozofije15150000000005.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
38053Povijest Hrvatske (7.-16.st.)3000000000005.0
188077Pravogovor15300000000003.0
187852Racionalizam i empirizam45150000000005.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
200601Srednjovjekovni latinski natpisi30150000000004.0
194401Tipologija iseljavanja15150000000002.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
86089Uvod u novinarstvo3000000000005.0
38062Uvod u pomoćne povijesne znanosti15150000000003.0
188090Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka15150000000002.0
[17087] TZP (17087) za jednopredmetne studije > Upisati do kraja 6.semestra predmete :Osnove hrvatske jezične kulture i Akademska pismenost
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
Semestar 3
[2960] SOC (2960) - izborni TZP > Upisati ukupno u 3.+ 4.sem: {min. 3.0 - max. 6.0} ECTS iz gr. 2960.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201296Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi0300000000003.0
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
38056Hrvatska povijest (16.-18.st.)3000000000005.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo15150000000004.0
188122Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
194389Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva15001500000002.0
38065Opća povijest 20. stoljeća3000000000005.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
86090Osnove komunikologije3000000000005.0
173110Povijest Dubrovnika i Dubrovačke republike0300000000004.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
93908Povijest i kultura grčkog i rimskog svijeta3000000000004.0
94019Povijest i kultura starog Egipta3000000000003.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj15150000000004.0
93907Prapovijest i prve civilizacije3000000000003.0
187855Prosvjetiteljstvo i klasični njemački idealizam45150000000005.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti15150000000004.0
194394Teorija migracija15150000000002.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
[3479] SOC (3479) - Izborni kolegiji (1.)-3. sem. > Upisati u 3. sem: {min. 8.0 - max. 8.0} ECTS iz gr. 3479.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
172505Sociologija devijantnosti15150000000004.0
159874Sociologija identiteta0300000000004.0
[1770] SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) > Upisati u 3.semestru: {min. 5.0 - max. 8.0} ECTS iz gr. 1770.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201333Društveni menadžment15150000000004.0
200664Društvo i maloljetnička delikvencija0300000000004.0
130891Društvo i održivost30150000000004.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
200703Psihijatrija i društvo0300000000004.0
52487Sociologija zdravlja i bolesti3000000000004.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
Semestar 4
[3480] SOC (3480) - Izborni kolegiji (1.)-4. sem. > Upisati u 4. sem: {min. 8.0- max. 8.0} ECTS iz gr. 3480.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
177708Sociologija morala3000000000004.0
172501Uvod u sociologiju hrvatskoga iseljeništva15150000000004.0
[1770] SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) > Upisati u 4.sem. (min.4.0-max. 8.0) ECTS iz grupe 1770
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
37788Socijalna patologija30150000000004.0
200611Sociologija igara na sreću0300000000004.0
200704Sociologija interneta0300000000004.0
200615Sociologija politike3000000000003.0
130871Sociologija sigurnosti15150000000004.0
117156Sociologija umiranja i smrti3000000000004.0
172504Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. I 20. stoljeću3000000000004.0
201335Suvremeni izazovi društvene obnove0300000000004.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
172542Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu15150000000004.0
130821Uvod u javne politike3000000000004.0
[2960] SOC (2960) - izborni TZP > Upisati ukupno u 3.+ 4.sem: {min. 3.0 - max. 6.0} ECTS iz gr. 2960.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
195017Diplomatika s egdotikom i kronologijom0300000000004.0
188082Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
188088Hrvati i slavenski svijet15150000000002.0
188075Hrvatska etnologija15150000000003.0
200603Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja3000000000004.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća30150000000005.0
38059Hrvatska povijest u 19. st.3000000000005.0
38067Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
45833Hrvatska usmena književnost15150000000004.0
195016Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.0300000000004.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske15150000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
187819Logika 130300000000004.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
28470Novinarska etika15150000000004.0
38003Opća povijest medija i komunikacije15150000000005.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
200712Politička geografija3000000000004.0
38842Povijest hrvatske filozofije15150000000005.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
38053Povijest Hrvatske (7.-16.st.)3000000000005.0
188077Pravogovor15300000000003.0
187852Racionalizam i empirizam45150000000005.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
200601Srednjovjekovni latinski natpisi30150000000004.0
194401Tipologija iseljavanja15150000000002.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
86089Uvod u novinarstvo3000000000005.0
38062Uvod u pomoćne povijesne znanosti15150000000003.0
188090Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka15150000000002.0
Semestar 5
[3481] SOC (3481) - Izborni kolegiji (1.)-5. sem. > Upisati u 5. sem: {min. 3.0 - max. 3.0} ECTS iz gr. 3481.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
64552Osnove istraživanja tržišta3000000000003.0
[1770] SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) > Upisati ukupno u 1.+2+3.+4.+5. sem: {min. 20.0- max. 26.0} ECTS iz gr. 1770.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201333Društveni menadžment15150000000004.0
200664Društvo i maloljetnička delikvencija0300000000004.0
130891Društvo i održivost30150000000004.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
200703Psihijatrija i društvo0300000000004.0
52487Sociologija zdravlja i bolesti3000000000004.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
[2960] SOC (2960) - izborni TZP > Upisati u 3.sem; (min.2.0-max.6.0) ECTS iz gr.2960
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201296Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi0300000000003.0
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
38056Hrvatska povijest (16.-18.st.)3000000000005.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo15150000000004.0
188122Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
194389Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva15001500000002.0
38065Opća povijest 20. stoljeća3000000000005.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
86090Osnove komunikologije3000000000005.0
173110Povijest Dubrovnika i Dubrovačke republike0300000000004.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
93908Povijest i kultura grčkog i rimskog svijeta3000000000004.0
94019Povijest i kultura starog Egipta3000000000003.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj15150000000004.0
93907Prapovijest i prve civilizacije3000000000003.0
187855Prosvjetiteljstvo i klasični njemački idealizam45150000000005.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti15150000000004.0
194394Teorija migracija15150000000002.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
Semestar 6
[3502] SOC (3502) - Izborni kolegiji (1.)-6. sem. > Upisati u 6. sem: {min. 8.0 - max. 8.0} ECTS iz gr. 3502.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
148505Sociologija kulture i umjetnosti30150000000004.0
28883Sociologija religije3000000000004.0
[1770] SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) > Upisati ukupno u 1.+2+3.+4.+5.+6. sem: {min. 28.0 - max. 34.0} ECTS iz gr. 1770.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
37788Socijalna patologija30150000000004.0
200611Sociologija igara na sreću0300000000004.0
200704Sociologija interneta0300000000004.0
200615Sociologija politike3000000000003.0
130871Sociologija sigurnosti15150000000004.0
117156Sociologija umiranja i smrti3000000000004.0
172504Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. I 20. stoljeću3000000000004.0
201335Suvremeni izazovi društvene obnove0300000000004.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
172542Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu15150000000004.0
130821Uvod u javne politike3000000000004.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu