Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Komunikologija, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati do kraja 4.semestra (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[2945] KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. > Upisati u 1. sem: {min. 4.0- max. 8.0) ECTS iz gr. 2945.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201672Computer-mediated communication and virtual management15150000000004.0
201674Društveni mediji u odnosima s javnošću15150000000004.0
187974Jezik u medijima15150000000004.0
201677Komunikacijski menadžment15150000000004.0
173444Lektura i korektura teksta0300000000004.0
202401Mediji i Domovinski rat0300000000003.0
84884Mediji i nasilje15150000000004.0
64441Povijest i teorija filma15150000000004.0
[2999] KOM (2999) - izborni TZP > Upisati u 1. sem: {min. 5.0- max. 9.0} ECTS iz gr. 2999.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
86146Grčki utjecaj na rimsku kulturu15150000000003.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
38056Hrvatska povijest (16.-18.st.)3000000000005.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo15150000000004.0
188122Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
38065Opća povijest 20. stoljeća3000000000005.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
93908Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta3000000000004.0
94019Povijest i kultura staroga Egipta3000000000003.0
93907Prapovijest i prve civilizacije3000000000003.0
187855Prosvjetiteljstvo i klasični njemački idealizam45150000000005.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 10300000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
172495Uvod u sociologiju30150000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
Semestar 2
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati do kraja 4.semestra (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[2945] KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. > Upisati ukupno u 1 + 2. sem: {min. 8.0 - max. 12.0} ECTS iz gr. 2945.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
77724Explaining Social Behavior15150000000004.0
52737Film i religija15150000000004.0
28489Magazini i revije15150000000004.0
50140Odnosi s medijima15150000000004.0
200712Politička geografija3000000000004.0
45935Politička komunikacija15150000000004.0
117216Poslovno komuniciranje15150000000004.0
[2999] KOM (2999) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2. sem: {min. 10.0 - max. 12.0} ECTS iz gr. 2999.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209487Analiza društvenih tijekova3000000000004.0
195017Diplomatika s egdotikom i kronologijom0300000000004.0
209489Društveni vidovi turizma i religioznosti15150000000003.0
188082Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
188075Hrvatska etnologija15150000000003.0
200603Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja3000000000004.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća30150000000005.0
38059Hrvatska povijest u 19. st.3000000000005.0
38067Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
45833Hrvatska usmena književnost15150000000004.0
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
187819Logika 130300000000004.0
177435Ljudska prava3000000000002.0
190408Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
200712Politička geografija3000000000004.0
38842Povijest hrvatske filozofije15150000000005.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
38053Povijest Hrvatske (7.-16.st.)3000000000005.0
188077Pravogovor15300000000003.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
38874Rimska komedija15150000000003.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 20300000000004.0
200601Srednjovjekovni latinski natpisi30150000000004.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
Semestar 3
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati do kraja 4.semestra (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[3477] KOM: OBVEZNI IZBORNI SMJER > Upisati propisane predmete odabranoga O-I SMJERA:

[16525] KOM (16525): MEDIJI > Upisati u 3. sem: {min. 12.0 - max. 12.0} ECTS iz gr. 16525 (predmete 28490 i 28495)
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
28495Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja30300000000006.0
37925Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja30300000000006.0
28490Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja30300000000006.0
188172Vizualna komunikacija15150000000004.0
[5033] KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU > Upisati u 3. sem: {min. 10.0 - max. 10.0} ECTS iz gr. 5033. [predmete 28500 i 117215]
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
117215Komunikacija u organizaciji15150000000005.0
187976Sectoral Public Relations15150000000005.0
117214Tehnike u odnosima s javnošću15150000000005.0
28500Uvod u odnose s javnošću15150000000005.0
[2999] KOM (2999) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2.+3. sem: {min. 15.0 - max. 19.0} ECTS iz gr. 2999.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
86146Grčki utjecaj na rimsku kulturu15150000000003.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
38056Hrvatska povijest (16.-18.st.)3000000000005.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo15150000000004.0
188122Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
38065Opća povijest 20. stoljeća3000000000005.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
93908Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta3000000000004.0
94019Povijest i kultura staroga Egipta3000000000003.0
93907Prapovijest i prve civilizacije3000000000003.0
187855Prosvjetiteljstvo i klasični njemački idealizam45150000000005.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 10300000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
172495Uvod u sociologiju30150000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
Semestar 4
[16525] KOM (16525): MEDIJI > Upisati ukupno u 4. sem: {min 3.0. - max. 3.0.} ECTS iz gr. 16525.predmet 117213
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
117213Medijski i novinarski žanrovi15150000000003.0
37924Retorika0300000000003.0
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati do kraja 4.semestra (min.4.0-max.4.0) ECTS iz gr.3557
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[3477] KOM: OBVEZNI IZBORNI SMJER > Upisati propisane predmete odabranoga O-I SMJERA:

[5033] KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU > Upisati u 4. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 5033.(predmet 28502)
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
28502Marketinške komunikacije i publicitet15150000000005.0
37924Retorika0300000000003.0
[2945] KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. > Upisati ukupno u 1.+ 2.+ 3 + 4. sem: {min. 12.0 - max. 16.0} ECTS iz gr. 2945.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
77724Explaining Social Behavior15150000000004.0
52737Film i religija15150000000004.0
28489Magazini i revije15150000000004.0
50140Odnosi s medijima15150000000004.0
200712Politička geografija3000000000004.0
45935Politička komunikacija15150000000004.0
117216Poslovno komuniciranje15150000000004.0
[2999] KOM (2999) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+ 2.+ 3.+ 4. sem: {min. 20.0 - max. 23.0} ECTS iz gr. 2999.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209487Analiza društvenih tijekova3000000000004.0
195017Diplomatika s egdotikom i kronologijom0300000000004.0
209489Društveni vidovi turizma i religioznosti15150000000003.0
188082Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
188075Hrvatska etnologija15150000000003.0
200603Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja3000000000004.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća30150000000005.0
38059Hrvatska povijest u 19. st.3000000000005.0
38067Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
45833Hrvatska usmena književnost15150000000004.0
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
187819Logika 130300000000004.0
177435Ljudska prava3000000000002.0
190408Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
200712Politička geografija3000000000004.0
38842Povijest hrvatske filozofije15150000000005.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
38053Povijest Hrvatske (7.-16.st.)3000000000005.0
188077Pravogovor15300000000003.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
38874Rimska komedija15150000000003.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 20300000000004.0
200601Srednjovjekovni latinski natpisi30150000000004.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
Semestar 5
[3477] KOM: OBVEZNI IZBORNI SMJER > Upisati propisane predmete odabranoga O-I SMJERA:

[16525] KOM (16525): MEDIJI > Upisati 5. sem: {min. 10.0 - max. 10.0} ECTS iz gr. 16525 [upisati predmete 37925 i 37923]
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
28495Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja30300000000006.0
37925Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja30300000000006.0
28490Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja30300000000006.0
188172Vizualna komunikacija15150000000004.0
[5033] KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU > Upisati u 5. sem: {min. 10.0 - max. 10.0} ECTS iz gr. 5033. [upisati predmete: 117214 i 37926]
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
117215Komunikacija u organizaciji15150000000005.0
187976Sectoral Public Relations15150000000005.0
117214Tehnike u odnosima s javnošću15150000000005.0
28500Uvod u odnose s javnošću15150000000005.0
[2945] KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. > Upisati ukupno u 1.+ 2.+ 3+ 4+ 5 . sem: {min. 15.0- max. 18.0} ECTS iz gr. 2945.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201672Computer-mediated communication and virtual management15150000000004.0
201674Društveni mediji u odnosima s javnošću15150000000004.0
187974Jezik u medijima15150000000004.0
201677Komunikacijski menadžment15150000000004.0
173444Lektura i korektura teksta0300000000004.0
202401Mediji i Domovinski rat0300000000003.0
84884Mediji i nasilje15150000000004.0
64441Povijest i teorija filma15150000000004.0
[2999] KOM (2999) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5. sem: {min. 25.0- max. 30.0} ECTS iz gr. 2999.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
86146Grčki utjecaj na rimsku kulturu15150000000003.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
38056Hrvatska povijest (16.-18.st.)3000000000005.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo15150000000004.0
188122Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
38065Opća povijest 20. stoljeća3000000000005.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
93908Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta3000000000004.0
94019Povijest i kultura staroga Egipta3000000000003.0
93907Prapovijest i prve civilizacije3000000000003.0
187855Prosvjetiteljstvo i klasični njemački idealizam45150000000005.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 10300000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
172495Uvod u sociologiju30150000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
Semestar 6
[16525] KOM (16525): MEDIJI > Upisati 6. sem: {min. 3.0 - max. 3.0} ECTS iz gr. 16525. [upisati predmet 37924]
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
117213Medijski i novinarski žanrovi15150000000003.0
37924Retorika0300000000003.0
[3477] KOM: OBVEZNI IZBORNI SMJER > Upisati propisane predmete odabranoga O-I SMJERA:

[5033] KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU > Upisati u 6. sem: {min. 3.0 - max. 3.0} ECTS iz gr. 5033. [upisati predmet: 37924]
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
28502Marketinške komunikacije i publicitet15150000000005.0
37924Retorika0300000000003.0
[2945] KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. > Upisati ukupno u 1.+ 2+ 4.+ 5+ 6. sem: {min. 19.0 - max. 25.0} ECTS iz gr. 2945.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
77724Explaining Social Behavior15150000000004.0
52737Film i religija15150000000004.0
28489Magazini i revije15150000000004.0
50140Odnosi s medijima15150000000004.0
200712Politička geografija3000000000004.0
45935Politička komunikacija15150000000004.0
117216Poslovno komuniciranje15150000000004.0
[2999] KOM (2999) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4.+5.+6. sem: {min. 30 - max. 36} ECTS iz gr. 2999.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209487Analiza društvenih tijekova3000000000004.0
195017Diplomatika s egdotikom i kronologijom0300000000004.0
209489Društveni vidovi turizma i religioznosti15150000000003.0
188082Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
188075Hrvatska etnologija15150000000003.0
200603Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja3000000000004.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća30150000000005.0
38059Hrvatska povijest u 19. st.3000000000005.0
38067Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
45833Hrvatska usmena književnost15150000000004.0
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
187819Logika 130300000000004.0
177435Ljudska prava3000000000002.0
190408Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
200712Politička geografija3000000000004.0
38842Povijest hrvatske filozofije15150000000005.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
38053Povijest Hrvatske (7.-16.st.)3000000000005.0
188077Pravogovor15300000000003.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
38874Rimska komedija15150000000003.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 20300000000004.0
200601Srednjovjekovni latinski natpisi30150000000004.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu