Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Komunikologija, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[2945] KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. > Upisati u 1. sem: {min. 0.0 - max. 4.0) ECTS iz gr. 2945.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201672Computer-mediated communication and virtual management15150000000004.0
201674Društveni mediji u odnosima s javnošću15150000000004.0
187974Jezik u medijima15150000000004.0
201677Komunikacijski menadžment15150000000004.0
173444Lektura i korektura teksta0300000000004.0
202401Mediji i Domovinski rat0300000000003.0
84884Mediji i nasilje15150000000004.0
64441Povijest i teorija filma15150000000004.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4 - max. 4} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5 - max. 5} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
Semestar 2
[2945] KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. > Upisati u 1.i 2. sem: {min. 4.0 - max. 8.0) ECTS iz gr. 2945.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
77724Explaining Social Behavior15150000000004.0
52737Film i religija15150000000004.0
28489Magazini i revije15150000000004.0
50140Odnosi s medijima15150000000004.0
200712Politička geografija3000000000004.0
45935Politička komunikacija15150000000004.0
117216Poslovno komuniciranje15150000000004.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
187990Uređivanje teksta15300000000002.0
Semestar 3
[16525] KOM (16525): MEDIJI > Upisati u 3. sem: {min. 12.0 - max. 12.0} ECTS iz gr. 16525 (predmete 28490 i 28495)
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
28495Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja30300000000006.0
37925Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja30300000000006.0
28490Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja30300000000006.0
188172Vizualna komunikacija15150000000004.0
[3477] KOM: OBVEZNI IZBORNI SMJER > Upisati propisane predmete odabranoga O-I SMJERA:

[5033] KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU > Upisati u 3. sem: {min.10.0 - max. 10.0} ECTS iz gr. 5033. [predmete 28500 i 117215]
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
117215Komunikacija u organizaciji15150000000005.0
187976Sectoral Public Relations15150000000005.0
117214Tehnike u odnosima s javnošću15150000000005.0
28500Uvod u odnose s javnošću15150000000005.0
[2945] KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. > Upisati u 3. sem: {min. 0.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 2945.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201672Computer-mediated communication and virtual management15150000000004.0
201674Društveni mediji u odnosima s javnošću15150000000004.0
187974Jezik u medijima15150000000004.0
201677Komunikacijski menadžment15150000000004.0
173444Lektura i korektura teksta0300000000004.0
202401Mediji i Domovinski rat0300000000003.0
84884Mediji i nasilje15150000000004.0
64441Povijest i teorija filma15150000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
Semestar 4
[16525] KOM (16525): MEDIJI > Upisati ukupno u 4. sem: {min 3.0 - max. 3.0} ECTS iz gr. 16525.(predmet 117213
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
117213Medijski i novinarski žanrovi15150000000003.0
37924Retorika0300000000003.0
[3477] KOM: OBVEZNI IZBORNI SMJER > Upisati propisane predmete odabranoga O-I SMJERA:

[5033] KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU > Upisati u 4. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 5033.(predmet 28502)
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
28502Marketinške komunikacije i publicitet15150000000005.0
37924Retorika0300000000003.0
[2945] KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. > Upisati ukupno u 3. i 4. sem: {min. 7.0 - max. 12.0} ECTS iz gr. 2945.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
77724Explaining Social Behavior15150000000004.0
52737Film i religija15150000000004.0
28489Magazini i revije15150000000004.0
50140Odnosi s medijima15150000000004.0
200712Politička geografija3000000000004.0
45935Politička komunikacija15150000000004.0
117216Poslovno komuniciranje15150000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
187990Uređivanje teksta15300000000002.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
Semestar 5
[16525] KOM (16525): MEDIJI > Upisati 5. sem: {min. 10.0 - max. 10.0} ECTS iz gr. 16525 [upisati predmete 37925 i 188172]
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
28495Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja30300000000006.0
37925Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja30300000000006.0
28490Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja30300000000006.0
188172Vizualna komunikacija15150000000004.0
[2945] KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. > Upisati u 5. i 6.sem: {min. 9.0 - max. 12.0) ECTS iz gr. 2945.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201672Computer-mediated communication and virtual management15150000000004.0
201674Društveni mediji u odnosima s javnošću15150000000004.0
187974Jezik u medijima15150000000004.0
201677Komunikacijski menadžment15150000000004.0
173444Lektura i korektura teksta0300000000004.0
202401Mediji i Domovinski rat0300000000003.0
84884Mediji i nasilje15150000000004.0
64441Povijest i teorija filma15150000000004.0
[3477] KOM: OBVEZNI IZBORNI SMJER > Upisati propisane predmete odabranoga O-I SMJERA:

[5033] KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU > Upisati u 5. sem: {min. 10.0 - max. 10.0} ECTS iz gr. 5033. [upisati predmete: 117214 i 37926]
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
117215Komunikacija u organizaciji15150000000005.0
187976Sectoral Public Relations15150000000005.0
117214Tehnike u odnosima s javnošću15150000000005.0
28500Uvod u odnose s javnošću15150000000005.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
Semestar 6
[3477] KOM: OBVEZNI IZBORNI SMJER > Upisati propisane predmete odabranoga O-I SMJERA:

[5033] KOM (5033): ODNOSI S JAVNOŠĆU > Upisati u 6. sem: {min. 3.0 - max. 3.0} ECTS iz gr. 5033. [upisati predmet: 37924]
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
28502Marketinške komunikacije i publicitet15150000000005.0
37924Retorika0300000000003.0
[2945] KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. > Upisati u 5. i 6. sem: {min. 9.0 - max. 13.0) ECTS iz gr. 2945.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
77724Explaining Social Behavior15150000000004.0
52737Film i religija15150000000004.0
28489Magazini i revije15150000000004.0
50140Odnosi s medijima15150000000004.0
200712Politička geografija3000000000004.0
45935Politička komunikacija15150000000004.0
117216Poslovno komuniciranje15150000000004.0
[16525] KOM (16525): MEDIJI > Upisati 6. sem: {min. 3.0 - max. 3.0} ECTS iz gr. 16525. [upisati predmete: predmet 37924]
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
117213Medijski i novinarski žanrovi15150000000003.0
37924Retorika0300000000003.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 8.0} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
187990Uređivanje teksta15300000000002.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu