Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Povijest, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[17189] POV (17189) - Izborni predmeti: Starovjekovna povijest > Upisati u 1. sem: {min. 11.0 - max. 15.0} ECTS iz grupe 17189
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
208715Antički gradovi kontinentalne Hrvatske0300000000003.0
52993Rimska pravna povijest0300000000004.0
144787Staroegipatska civilizacija: Uvod u egiptološke studije3000000000004.0
177430Umjetnost Rimskog Carstva na tlu Hrvatske0300000000004.0
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati od 1. - 4. semestra {min. 4.0- max. 4.0} ECTS iz gr. 3557.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[3517] POV (3517) - izborni TZP > Upisati u 1. sem: {min. 5 - max. 10} ECTS iz grupe 3517.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
86146Grčki utjecaj na rimsku kulturu15150000000003.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo15150000000004.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
194389Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva15001500000002.0
86090Osnove komunikologije3000000000005.0
194392Povijest hrvatskoga iseljeništva15150000000003.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj15150000000004.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 10300000000004.0
52487Sociologija zdravlja i bolesti3000000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
194394Teorija migracija15150000000002.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
172495Uvod u sociologiju30150000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
Semestar 2
[17190] POV (17190) - Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest > Upisati u 2. sem: {min. 7.0 - max. 10.0 } ECTS iz grupe 17190
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
195017Diplomatika s egdotikom i kronologijom0300000000004.0
209791Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku0300000000003.0
130475Društvo i religija: 13. -15. stoljeće0300000000003.0
153265Hrvati i Karolinzi0300000000003.0
202686Hrvatska i Venecija u srednjem vijeku0300000000003.0
158254Sakralna građevina u srednjem vijeku0300000000004.0
200601Srednjovjekovni latinski natpisi30150000000004.0
[14302] POV (14302): Obavezni TZP > Upisati u 2., 4. ili 6. semestru predmet Osnove hrvatske jezične kulture
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati od 1. - 4. semestra {min. 4.0- max. 4.0} ECTS iz gr. 3557.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[3517] POV (3517) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2. sem: {min. 10 - max. 12} ECTS iz grupe 3517.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209487Analiza društvenih tijekova3000000000004.0
209489Društveni vidovi turizma i religioznosti15150000000003.0
188082Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
188075Hrvatska etnologija15150000000003.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća30150000000005.0
130426Hrvatska reformacijska književnost15150000000004.0
45833Hrvatska usmena književnost15150000000004.0
194398Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice15150000000003.0
37888Hrvatski jezik u 19. stoljeću15150000000004.0
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske15150000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
45868Juraj Križanić15150000000004.0
187819Logika 130300000000004.0
177435Ljudska prava3000000000002.0
37847Marin Držić3000000000004.0
190408Međujezičmi dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
28470Novinarska etika15150000000004.0
38003Opća povijest medija i komunikacije15150000000005.0
201724Pavao Ritter Vitezović15150000000004.0
200712Politička geografija3000000000004.0
194400Povijesna demografija15150000000003.0
38842Povijest hrvatske filozofije15150000000005.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
188077Pravogovor15300000000003.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
38874Rimska komedija15150000000003.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 20300000000004.0
172504Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. I 20. stoljeću3000000000004.0
194401Tipologija iseljavanja15150000000002.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
172542Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu15150000000004.0
28462Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku3000000000005.0
86089Uvod u novinarstvo3000000000005.0
Semestar 3
[17191] POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranog novog vijeka i 19.st. > Upisati {min. 10.0 - max. 12.0} ECTS iz grupe 17191
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
173110Povijest Dubrovnika i Dubrovačke republike0300000000004.0
96453Povijest Rusije3000000000004.0
188147Povijest žena u ranonovovjekovnoj Europi0300000000003.0
173127Redovništvo u hrvatskoj kulturi0300000000003.0
[3517] POV (3517) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2.+3. sem: {min. 13 - max. 19} ECTS iz grupe 3517.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
86146Grčki utjecaj na rimsku kulturu15150000000003.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo15150000000004.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
194389Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva15001500000002.0
86090Osnove komunikologije3000000000005.0
194392Povijest hrvatskoga iseljeništva15150000000003.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj15150000000004.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 10300000000004.0
52487Sociologija zdravlja i bolesti3000000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
194394Teorija migracija15150000000002.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
172495Uvod u sociologiju30150000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati od 1. - 4. semestra {min. 4.0- max. 4.0} ECTS iz gr. 3557.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
Semestar 4
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati od 1. - 4. semestra {min. 4.0- max. 4.0} ECTS iz gr. 3557.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[14302] POV (14302): Obavezni TZP > Upisati u 2., 4., ili 6. semestru predmet Osnove hrvatske jezične kulture
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
[17191] POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranog novog vijeka i 19.st. > Upisati {min. 10.0 - max. 13.0} ECTS iz grupe 17191
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209791Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku0300000000003.0
158321Hrana i ranonovovjekovlje0300000000004.0
195016Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.0300000000004.0
188149Istočna Azija u ranom novom vijeku0300000000003.0
158275Isusovci, misije, mitovi i povijest0300000000004.0
201752Povijest Sjedinjenih Američkih Država: mitovi i legende Divljega zapada0300000000003.0
61897Povijest Zagreba15150000000004.0
[3517] POV (3517) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4. sem: {min. 20 - max. 23} ECTS iz grupe 3517.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209487Analiza društvenih tijekova3000000000004.0
209489Društveni vidovi turizma i religioznosti15150000000003.0
188082Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
188075Hrvatska etnologija15150000000003.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća30150000000005.0
130426Hrvatska reformacijska književnost15150000000004.0
45833Hrvatska usmena književnost15150000000004.0
194398Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice15150000000003.0
37888Hrvatski jezik u 19. stoljeću15150000000004.0
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske15150000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
45868Juraj Križanić15150000000004.0
187819Logika 130300000000004.0
177435Ljudska prava3000000000002.0
37847Marin Držić3000000000004.0
190408Međujezičmi dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
28470Novinarska etika15150000000004.0
38003Opća povijest medija i komunikacije15150000000005.0
201724Pavao Ritter Vitezović15150000000004.0
200712Politička geografija3000000000004.0
194400Povijesna demografija15150000000003.0
38842Povijest hrvatske filozofije15150000000005.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
188077Pravogovor15300000000003.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
38874Rimska komedija15150000000003.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 20300000000004.0
172504Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. I 20. stoljeću3000000000004.0
194401Tipologija iseljavanja15150000000002.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
172542Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu15150000000004.0
28462Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku3000000000005.0
86089Uvod u novinarstvo3000000000005.0
Semestar 5
[17192] POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća > Upisati u 5.sem.(min.8.0-max. 10.0) ECTS iz gr.17192
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201296Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi0300000000003.0
196383History of Croatia3000000000004.0
202951Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929.-1941.0300000000003.0
202401Mediji i Domovinski rat0300000000003.0
201759Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću-nacionalni i kulturni identitet0300000000003.0
173129Povijest komunizma od Karla Marxa do Fidela Castra0300000000003.0
201753Prvi svjetski rat i Hrvatska0300000000003.0
188151Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća0300000000003.0
[3517] POV (3517) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4.+5. sem: {min. 24 - max. 30} ECTS iz grupe 3517.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
86146Grčki utjecaj na rimsku kulturu15150000000003.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo15150000000004.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
194389Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva15001500000002.0
86090Osnove komunikologije3000000000005.0
194392Povijest hrvatskoga iseljeništva15150000000003.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj15150000000004.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 10300000000004.0
52487Sociologija zdravlja i bolesti3000000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
194394Teorija migracija15150000000002.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
172495Uvod u sociologiju30150000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati u 1, 3. ili 5.semestru: {min. 4 - max. 4} ECTS iz gr. 3557.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
Semestar 6
[14302] POV (14302): Obavezni TZP > Upisati u 2., 4., ili 6. semestru predmet Osnove hrvatske jezične kulture
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
[3517] POV (3517) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4.+5.+6. sem: {min. 30 - max. 36} ECTS iz grupe 3517.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209487Analiza društvenih tijekova3000000000004.0
209489Društveni vidovi turizma i religioznosti15150000000003.0
188082Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
188075Hrvatska etnologija15150000000003.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća30150000000005.0
130426Hrvatska reformacijska književnost15150000000004.0
45833Hrvatska usmena književnost15150000000004.0
194398Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice15150000000003.0
37888Hrvatski jezik u 19. stoljeću15150000000004.0
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske15150000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
45868Juraj Križanić15150000000004.0
187819Logika 130300000000004.0
177435Ljudska prava3000000000002.0
37847Marin Držić3000000000004.0
190408Međujezičmi dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
28470Novinarska etika15150000000004.0
38003Opća povijest medija i komunikacije15150000000005.0
201724Pavao Ritter Vitezović15150000000004.0
200712Politička geografija3000000000004.0
194400Povijesna demografija15150000000003.0
38842Povijest hrvatske filozofije15150000000005.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
188077Pravogovor15300000000003.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
38874Rimska komedija15150000000003.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 20300000000004.0
172504Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. I 20. stoljeću3000000000004.0
194401Tipologija iseljavanja15150000000002.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
172542Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu15150000000004.0
28462Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku3000000000005.0
86089Uvod u novinarstvo3000000000005.0
[17192] POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća > Upisati u 6.sem.(min10.0-max. 13.0) ECTS iz gr.17192
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209791Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku0300000000003.0
201760Europa u prvoj polovici 20. stoljeća0300000000003.0
202949Hrvati u staroj dijaspori0300000000003.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
201758Povijest i djelovanje Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu0300000000003.0
188150Povijest nogometa0300000000003.0
173132Povijest Nezavisne Države Hrvatske0300000000004.0
209176Suvremena rodoslovna istraživanja0300000000003.0
86951Vukovarska bitka - vojni i politički aspekti0300000000003.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu