Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Povijest, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[17189] POV (17189) - Izborni predmeti: Starovjekovna povijest > Upisati u 1. sem: {min. 11.0 - max. 15.0} ECTS iz grupe 17189
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
208715Antički gradovi kontinentalne Hrvatske0300000000003.0
52993Rimska pravna povijest0300000000004.0
144787Staroegipatska civilizacija: Uvod u egiptološke studije3000000000004.0
177430Umjetnost Rimskog Carstva na tlu Hrvatske0300000000004.0
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati od 1. - 4. semestra {min. 4.0- max. 4.0} ECTS iz gr. 3557.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[3517] POV (3517) - izborni TZP > Upisati u 1. sem: {min. 5 - max. 10} ECTS iz grupe 3517.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
86146Grčki utjecaj na rimsku kulturu15150000000003.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo15150000000004.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
194389Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva15001500000002.0
86090Osnove komunikologije3000000000005.0
194392Povijest hrvatskoga iseljeništva15150000000003.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj15150000000004.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 10300000000004.0
52487Sociologija zdravlja i bolesti3000000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
194394Teorija migracija15150000000002.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
172495Uvod u sociologiju30150000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
Semestar 2
[17190] POV (17190) - Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest > Upisati u 2. sem: {min. 7.0 - max. 10.0 } ECTS iz grupe 17190
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
195017Diplomatika s egdotikom i kronologijom0300000000004.0
209791Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku0300000000003.0
130475Društvo i religija: 13. - 15. stoljeće0300000000003.0
153265Hrvati i Karolinzi0300000000003.0
202686Hrvatska i Venecija u srednjem vijeku0300000000003.0
158254Sakralna građevina u srednjem vijeku0300000000004.0
200601Srednjovjekovni latinski natpisi30150000000004.0
209176Suvremena rodoslovna istraživanja0300000000003.0
[14302] POV (14302): Obavezni TZP > Upisati u 2., 4. ili 6. semestru predmet Osnove hrvatske jezične kulture
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati od 1. - 4. semestra {min. 4.0- max. 4.0} ECTS iz gr. 3557.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[3517] POV (3517) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2. sem: {min. 10 - max. 12} ECTS iz grupe 3517.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209487Analiza društvenih tijekova3000000000004.0
209489Društveni vidovi turizma i religioznosti15150000000003.0
188082Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
188075Hrvatska etnologija15150000000003.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća30150000000005.0
130426Hrvatska reformacijska književnost15150000000004.0
45833Hrvatska usmena književnost15150000000004.0
194398Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice15150000000003.0
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske15150000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
45868Juraj Križanić15150000000004.0
187819Logika 130300000000004.0
177435Ljudska prava3000000000002.0
37847Marin Držić3000000000004.0
190408Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
28470Novinarska etika15150000000004.0
38003Opća povijest medija i komunikacije15150000000005.0
201724Pavao Ritter Vitezović15150000000004.0
200712Politička geografija3000000000004.0
194400Povijesna demografija15150000000003.0
38842Povijest hrvatske filozofije15150000000005.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
188077Pravogovor15300000000003.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
38874Rimska komedija15150000000003.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 20300000000004.0
209176Suvremena rodoslovna istraživanja0300000000003.0
194401Tipologija iseljavanja15150000000002.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
172542Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu15150000000004.0
28462Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku3000000000005.0
86089Uvod u novinarstvo3000000000005.0
Semestar 3
[17191] POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranog novog vijeka i 19.st. > Upisati {min. 10.0 - max. 12.0} ECTS iz grupe 17191
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
173110Povijest Dubrovnika i Dubrovačke republike0300000000004.0
96453Povijest Rusije3000000000004.0
188147Povijest žena u ranonovovjekovnoj Europi0300000000003.0
173127Redovništvo u hrvatskoj kulturi0300000000003.0
[3517] POV (3517) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2.+3. sem: {min. 13 - max. 19} ECTS iz grupe 3517.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
86146Grčki utjecaj na rimsku kulturu15150000000003.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo15150000000004.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
194389Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva15001500000002.0
86090Osnove komunikologije3000000000005.0
194392Povijest hrvatskoga iseljeništva15150000000003.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj15150000000004.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 10300000000004.0
52487Sociologija zdravlja i bolesti3000000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
194394Teorija migracija15150000000002.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
172495Uvod u sociologiju30150000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati od 1. - 4. semestra {min. 4.0- max. 4.0} ECTS iz gr. 3557.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
Semestar 4
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati od 1. - 4. semestra {min. 4.0- max. 4.0} ECTS iz gr. 3557.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[14302] POV (14302): Obavezni TZP > Upisati u 2., 4., ili 6. semestru predmet Osnove hrvatske jezične kulture
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
[17191] POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranog novog vijeka i 19.st. > Upisati {min. 10.0 - max. 13.0} ECTS iz grupe 17191
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209791Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku0300000000003.0
158321Hrana i ranonovovjekovlje0300000000004.0
195016Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.0300000000004.0
188149Istočna Azija u ranom novom vijeku0300000000003.0
158275Isusovci, misije, mitovi i povijest0300000000004.0
201752Povijest Sjedinjenih Američkih Država: mitovi i legende Divljega zapada0300000000003.0
61897Povijest Zagreba15150000000004.0
[3517] POV (3517) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4. sem: {min. 20 - max. 23} ECTS iz grupe 3517.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209487Analiza društvenih tijekova3000000000004.0
209489Društveni vidovi turizma i religioznosti15150000000003.0
188082Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
188075Hrvatska etnologija15150000000003.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća30150000000005.0
130426Hrvatska reformacijska književnost15150000000004.0
45833Hrvatska usmena književnost15150000000004.0
194398Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice15150000000003.0
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske15150000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
45868Juraj Križanić15150000000004.0
187819Logika 130300000000004.0
177435Ljudska prava3000000000002.0
37847Marin Držić3000000000004.0
190408Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
28470Novinarska etika15150000000004.0
38003Opća povijest medija i komunikacije15150000000005.0
201724Pavao Ritter Vitezović15150000000004.0
200712Politička geografija3000000000004.0
194400Povijesna demografija15150000000003.0
38842Povijest hrvatske filozofije15150000000005.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
188077Pravogovor15300000000003.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
38874Rimska komedija15150000000003.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 20300000000004.0
209176Suvremena rodoslovna istraživanja0300000000003.0
194401Tipologija iseljavanja15150000000002.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
172542Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu15150000000004.0
28462Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku3000000000005.0
86089Uvod u novinarstvo3000000000005.0
Semestar 5
[17192] POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća > Upisati u 5.sem.(min.8.0-max. 10.0) ECTS iz gr.17192
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201296Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi0300000000003.0
196383History of Croatia3000000000004.0
202951Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929. - 1941.0300000000003.0
202401Mediji i Domovinski rat0300000000003.0
201759Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću-nacionalni i kulturni identitet0300000000003.0
173129Povijest komunizma od Karla Marxa do Fidela Castra0300000000003.0
201753Prvi svjetski rat i Hrvatska0300000000003.0
188151Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća0300000000003.0
[3517] POV (3517) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4.+5. sem: {min. 24 - max. 30} ECTS iz grupe 3517.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
86146Grčki utjecaj na rimsku kulturu15150000000003.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo15150000000004.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
194389Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva15001500000002.0
86090Osnove komunikologije3000000000005.0
194392Povijest hrvatskoga iseljeništva15150000000003.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj15150000000004.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
28713Psihologijska etika3000000000002.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 10300000000004.0
52487Sociologija zdravlja i bolesti3000000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
194394Teorija migracija15150000000002.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
200121Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave15450000000005.0
172495Uvod u sociologiju30150000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
[3557] TZP (3557) - Akademski strani jezik > Upisati u 1, 3. ili 5.semestru: {min. 4 - max. 4} ECTS iz gr. 3557.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
Semestar 6
[14302] POV (14302): Obavezni TZP > Upisati u 2., 4., ili 6. semestru predmet Osnove hrvatske jezične kulture
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
[3517] POV (3517) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4.+5.+6. sem: {min. 30 - max. 36} ECTS iz grupe 3517.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209487Analiza društvenih tijekova3000000000004.0
209489Društveni vidovi turizma i religioznosti15150000000003.0
188082Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
188075Hrvatska etnologija15150000000003.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća30150000000005.0
130426Hrvatska reformacijska književnost15150000000004.0
45833Hrvatska usmena književnost15150000000004.0
194398Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice15150000000003.0
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske15150000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
45868Juraj Križanić15150000000004.0
187819Logika 130300000000004.0
177435Ljudska prava3000000000002.0
37847Marin Držić3000000000004.0
190408Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
28470Novinarska etika15150000000004.0
38003Opća povijest medija i komunikacije15150000000005.0
201724Pavao Ritter Vitezović15150000000004.0
200712Politička geografija3000000000004.0
194400Povijesna demografija15150000000003.0
38842Povijest hrvatske filozofije15150000000005.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
188077Pravogovor15300000000003.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
38874Rimska komedija15150000000003.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 20300000000004.0
209176Suvremena rodoslovna istraživanja0300000000003.0
194401Tipologija iseljavanja15150000000002.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
172542Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu15150000000004.0
28462Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku3000000000005.0
86089Uvod u novinarstvo3000000000005.0
[17192] POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća > Upisati u 6.sem.(min10.0-max. 13.0) ECTS iz gr.17192
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209791Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku0300000000003.0
201760Europa u prvoj polovici 20. stoljeća0300000000003.0
202949Hrvati u staroj dijaspori0300000000003.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
201758Povijest i djelovanje Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu0300000000003.0
188150Povijest nogometa0300000000003.0
173132Povijest Nezavisne Države Hrvatske0300000000004.0
209176Suvremena rodoslovna istraživanja0300000000003.0
86951Vukovarska bitka - vojni i politički aspekti0300000000003.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu