Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Psihologija, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[1860] PSI (1860) - Izborni kolegiji > Upisati u 1. sem: {min. 3.0 - max. 6.0} ECTS iz grupe 1860.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
144873Developmental neurobiology3000000000003.0
200152Psihofizika i biofizika3000000000003.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
144872Psihologija športa i vježbanja3000000000003.0
38883Zoo-psihologija3000000000003.0
[2980] PSI (2980) - izborni TZP > Upisati u 1. sem: {min. 7.0-max. 12.0} ECTS iz grupe 2980.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201296Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi0300000000003.0
201333Društveni menadžment15150000000004.0
200591Filozofija demokracije15150000000003.0
187821Filozofija kulture45150000000003.0
185331Grčki jezik01500000450005.0
86146Grčki utjecaj na rimsku kulturu15150000000003.0
188083Hrvatska gastronomija i enologija15150000000002.0
188084Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture15150000000002.0
38057Hrvatska latinistička historiografija3000000000005.0
37464Hrvatska likovna umjetnost15150000000004.0
38056Hrvatska povijest (16.-18.st.)3000000000005.0
84454Hrvatski identitet u europskom kontekstu3000000000005.0
52318Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo15150000000004.0
188122Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
188079Institucije hrvatskoga naroda, društva i države15150000000002.0
200665Izbori i društvene zakonitosti0200000000004.0
194389Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva15001500000002.0
38065Opća povijest 20. stoljeća3000000000005.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
86090Osnove komunikologije3000000000005.0
194392Povijest hrvatskoga iseljeništva15150000000003.0
37469Povijest hrvatskoga kazališta3000000000005.0
93908Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta3000000000004.0
94019Povijest i kultura staroga Egipta3000000000003.0
28467Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj15150000000004.0
93907Prapovijest i prve civilizacije3000000000003.0
200703Psihijatrija i društvo0300000000004.0
45755Rimska povijest i civilizacija15150000000003.0
187861Socijalna filozofija3000000000004.0
37766Sociologija hrvatskoga društva 10300000000004.0
46281Sociologija hrvatskoga društva 30300000000004.0
52487Sociologija zdravlja i bolesti3000000000004.0
187820Srednji vijek i renesansa45150000000003.0
37787Stanovništvo svijeta15150000000004.0
28469Statistika za komunikacijske znanosti15150000000004.0
200606Suvremeni duhovni izazovi15150000000004.0
194394Teorija migracija15150000000002.0
185329Uvod u filozofiju3000000000002.0
144284Uvod u kroatologiju15150000000005.0
185330Uvod u kulturologiju15150000000002.0
37549Uvod u latinsku filologiju15150000000003.0
172495Uvod u sociologiju30150000000005.0
188087Zemljopisna obilježja Hrvatske15150000000002.0
Semestar 2
[1860] PSI (1860) - Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 1. + 2. sem: {min. 6.0 - max. 9.0} ECTS iz grupe 1860
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200154Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje3000000000003.0
144875Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders3000000000003.0
200162Neurofarmakologija3000000000003.0
181140Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu3000000000003.0
[2980] PSI (2980) - izborni TZP > Upisati ukupno u 1. + 2 sem: {min. 24.0- max. 28.0} ECTS iz grupe 2980.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209487Analiza društvenih tijekova3000000000004.0
195017Diplomatika s egdotikom i kronologijom0300000000004.0
209489Društveni vidovi turizma i religioznosti15150000000003.0
188082Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi15150000000003.0
187854Etika30300000000005.0
187876Filozofija 19. stoljeća30150000000002.0
187889Filozofija povijesti3000000000003.0
185335Filozofska i kulturna antropologija30300000000002.0
188075Hrvatska etnologija15150000000003.0
200603Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja3000000000004.0
37456Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća30150000000005.0
38059Hrvatska povijest u 19. st.3000000000005.0
130426Hrvatska reformacijska književnost15150000000004.0
38067Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća3000000000005.0
45833Hrvatska usmena književnost15150000000004.0
194398Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice15150000000003.0
200602Hrvatsko društvo i vjerske slobode3000000000004.0
195016Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.0300000000004.0
28468Informativni sustav Republike Hrvatske15150000000004.0
194399Javni sustavi i stanovništvo15150000000002.0
188089Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini15150000000002.0
45868Juraj Križanić15150000000004.0
204038Latinski jezik01500450000003.0
187819Logika 130300000000004.0
177435Ljudska prava3000000000002.0
190408Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika15150000000002.0
187840Metafizika30300000000007.0
187891Nova etička kultura15150000000003.0
28470Novinarska etika15150000000004.0
38003Opća povijest medija i komunikacije15150000000005.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
200712Politička geografija3000000000004.0
194400Povijesna demografija15150000000003.0
38842Povijest hrvatske filozofije15150000000005.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
38053Povijest Hrvatske (7.-16.st.)3000000000005.0
188077Pravogovor15300000000003.0
45756Rimska književnost 130300000000003.0
38874Rimska komedija15150000000003.0
37769Sociologija hrvatskoga društva 20300000000004.0
177708Sociologija morala3000000000004.0
28883Sociologija religije3000000000004.0
200601Srednjovjekovni latinski natpisi30150000000004.0
201335Suvremeni izazovi društvene obnove0300000000004.0
194401Tipologija iseljavanja15150000000002.0
200600Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo0300000000004.0
28462Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku3000000000005.0
86089Uvod u novinarstvo3000000000005.0
Semestar 3
[1860] PSI (1860) - Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 1.+2.+3. sem: {min. 9 - max. 12} ECTS iz grupe 1860.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
144873Developmental neurobiology3000000000003.0
200152Psihofizika i biofizika3000000000003.0
38648Psihologija spolnosti3000000000003.0
144872Psihologija športa i vježbanja3000000000003.0
38883Zoo-psihologija3000000000003.0
Semestar 4
[1860] PSI (1860) - Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 1.+2.+3.+4. sem: {min. 15 - max. 21} ECTS iz grupe 1860.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200154Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje3000000000003.0
144875Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders3000000000003.0
200162Neurofarmakologija3000000000003.0
181140Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu3000000000003.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu