Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Psihologija, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[4388] PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji > Upisati u 1. sem: {min. 6 - max. 12} ECTS iz grupe 4388.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
53786Forenzička psihologija3000000000003.0
200713Psihologija medija i masovne komunikacije15150000000003.0
53816Psihoneuroimunologija3000000000003.0
201210Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama3000000000003.0
188039Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj3000000000003.0
188053Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva3000000000003.0
[4390] PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) > Po želji upisati u 1. sem: {min. 0 - max. --} ECTS iz grupe 4390.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
96487Didaktika30150000000004.0
144706Opća pedagogija30150000000004.0
144738Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija]01500030000005.0
201210Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama3000000000003.0
Semestar 2
[4388] PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 1. i 2. sem: {min. 12 - max. 18} ECTS iz grupe 4388.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
139805Forenzička psihijatrija15150000000003.0
173621Menadžment ljudskih potencijala3000000000003.0
181161Psihologija u vrjednovanju obrazovanja - hrvatska i međunarodna perspektiva3000000000003.0
[4390] PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) > Po želji upisati ukupno u 1. i 2. sem: {min. 0 - max. --} ECTS grupe 4390.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201262Korelacijske vježbe i nastavna praksa01500030000006.0
53847Metodika nastave psihologije3000000000003.0
201263Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija3000000000002.0
Semestar 3
[4388] PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji > Upisati ukupno u 1.+2.+3. sem: {min. 21 - max. 24} ECTS iz grupe 4388.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
53786Forenzička psihologija3000000000003.0
200713Psihologija medija i masovne komunikacije15150000000003.0
53816Psihoneuroimunologija3000000000003.0
201210Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama3000000000003.0
188039Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj3000000000003.0
188053Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva3000000000003.0
[5054] PSI-dipl. (5054): Izborni metodološki kolegiji > Upisati 3. sem: {min. 3 - max. 3} ECTS iz grupe 5054.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
53837Multivarijantno razlikovanje grupa15150000000003.0
173658Praktikum iz eksperimentalne biološke psihologije15001500000003.0
167188Procjena i mjerenje ličnosti15000015000003.0
[4390] PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) > Po želji upisati ukupno u 1.+2.+3. sem: {min. 0 - max. --} ECTS grupe 4390.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
96487Didaktika30150000000004.0
144706Opća pedagogija30150000000004.0
144738Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija]01500030000005.0
201210Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama3000000000003.0
[7596] PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine > Upisati u 3. sem: {min. 0 - max. 3} ECTS iz grupe 7596.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
53846Pisanje nalaza u kliničkoj praksi0000030000003.0
144889Stres i psihotrauma0300000000003.0
173685Vještine u pružanju psihološke pomoći0300000000003.0
Semestar 4
[7596] PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine > Upisati u 3.i 4.sem: {min.12 - max. 12} ECTS iz grupe 7596.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
76073Egzistencijalni psihoterapijski smjerovi i logoterapija0300000000003.0
147470Kreativne tehnike u psihoterapiji i savjetovanju0000000000303.0
206651Psihologija oglašavanja0300000000003.0
188789Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću0300000000003.0
200304Studentska praksa03006000000006.0
[4390] PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) > Po želji upisati ukupno u 1.+2.+3.+4. sem: {min. 0 - max. --} ECTS grupe 4390.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201262Korelacijske vježbe i nastavna praksa01500030000006.0
53847Metodika nastave psihologije3000000000003.0
201263Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija3000000000002.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu