Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Hrvatski latinitet, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[7584] LAT-dipl (7584): Izborni kolegiji > Upisati u 1. semestru min. 0.0 -maks.5.0
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
144820Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije0300000000005.0
130285Osnove grčkoga jezika II01500150000005.0
[17065] EDU(17065) Nastavnički modul - Obvezni kolegiji > Upisati predmete Opća pedagogija, Didaktika, Razvojna psihologija
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
96487Didaktika30150000000004.0
144706Opća pedagogija30150000000004.0
200551Razvojna psihologija30150000000004.0
Semestar 2
[17148] EDU (17148): Nastavnički modul - Obvezni kolegiji > Upisati u 2. semestru predmet Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201263Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija3000000000002.0
[7584] LAT-dipl (7584): Izborni kolegiji > Upisati u 1. i 2. semestru min 0.0-maks.5.0 ECTS-a iz grupe 7584
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
144799Book and Library History in Croatian Cultural Territory15150000000004.0
86902Hrvatski humanistički ep0300000000004.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu