Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Povijest, Izborni predmeti za akademsku godinu 2019/2020

Semestar 1
[17193] POV (17193): Izborni predmeti na dvopredmetnome studiju povijesti > Upisati po izboru ( min.0.0- max.4.0) ECTS
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
38057Hrvatska latinistička historiografija3000000000005.0
144634Humanistika u informacijskom dobu3000000000002.0
38069Povijest Mađarske3000000000004.0
[17189] POV (17189) - Izborni predmeti: Starovjekovna povijest > Upisati u 1. sem: {min. 0.0 - max. 4.0} ECTS iz grupe 17189
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
208715Antički gradovi kontinentalne Hrvatske0300000000003.0
52993Rimska pravna povijest0300000000004.0
144787Staroegipatska civilizacija: Uvod u egiptološke studije3000000000004.0
177430Umjetnost Rimskog Carstva na tlu Hrvatske0300000000004.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
Semestar 2
[17193] POV (17193): Izborni predmeti na dvopredmetnome studiju povijesti > Upisati po izboru ( min.0.0- max.4.0) ECTS
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200603Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja3000000000004.0
204038Latinski jezik01500450000003.0
38070Povijest Austrije3000000000004.0
153264Uvod u pomoćne povijesne znanosti151503000000003.0
[17190] POV (17190) - Izborni predmeti: Srednjovjekovna povijest > Upisati ukupno u 1.+2. sem: {min. 3.0 - max. 7.0} ECTS iz grupe (17189) Starovjekovna povijest ili (17190) Srednjovjekovna povijest
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
195017Diplomatika s egdotikom i kronologijom0300000000004.0
209791Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku0300000000003.0
130475Društvo i religija: 13. - 15. stoljeće0300000000003.0
153265Hrvati i Karolinzi0300000000003.0
202686Hrvatska i Venecija u srednjem vijeku0300000000003.0
158254Sakralna građevina u srednjem vijeku0300000000004.0
200601Srednjovjekovni latinski natpisi30150000000004.0
209176Suvremena rodoslovna istraživanja0300000000003.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
187990Uređivanje teksta15300000000002.0
Semestar 3
[17191] POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranog novog vijeka i 19.st. > Upisati ukupno u 3.sem. {min. 4.0 - max. 8.0} ECTS iz grupe 17191
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
173110Povijest Dubrovnika i Dubrovačke republike0300000000004.0
96453Povijest Rusije3000000000004.0
188147Povijest žena u ranonovovjekovnoj Europi0300000000003.0
173127Redovništvo u hrvatskoj kulturi0300000000003.0
[17193] POV (17193): Izborni predmeti na dvopredmetnome studiju povijesti > Upisati po izboru ( min.0.0- max.4.0) ECTS
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
38057Hrvatska latinistička historiografija3000000000005.0
144634Humanistika u informacijskom dobu3000000000002.0
38069Povijest Mađarske3000000000004.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
Semestar 4
[17191] POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranog novog vijeka i 19.st. > Upisati ukupno u 3. i 4..sem. {min. 8.0 - max. 8.0} ECTS iz grupe 17191
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209791Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku0300000000003.0
158321Hrana i ranonovovjekovlje0300000000004.0
195016Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.0300000000004.0
188149Istočna Azija u ranom novom vijeku0300000000003.0
158275Isusovci, misije, mitovi i povijest0300000000004.0
201752Povijest Sjedinjenih Američkih Država: mitovi i legende Divljega zapada0300000000003.0
61897Povijest Zagreba15150000000004.0
[17193] POV (17193): Izborni predmeti na dvopredmetnome studiju povijesti > Upisati po izboru ( min.0.0- max.4.0) ECTS
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200603Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja3000000000004.0
204038Latinski jezik01500450000003.0
38070Povijest Austrije3000000000004.0
153264Uvod u pomoćne povijesne znanosti151503000000003.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
187990Uređivanje teksta15300000000002.0
Semestar 5
[17192] POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća > Upisati ukupno u 5.sem. {min. 4.0 - max. 7.0} ECTS iz grupe 17192
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
201296Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi0300000000003.0
196383History of Croatia3000000000004.0
202951Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929. - 1941.0300000000003.0
202401Mediji i Domovinski rat0300000000003.0
201759Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću-nacionalni i kulturni identitet0300000000003.0
173129Povijest komunizma od Karla Marxa do Fidela Castra0300000000003.0
201753Prvi svjetski rat i Hrvatska0300000000003.0
188151Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća0300000000003.0
[17193] POV (17193): Izborni predmeti na dvopredmetnome studiju povijesti > Upisati po izboru ( min.0.0- max.4.0) ECTS
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
38057Hrvatska latinistička historiografija3000000000005.0
144634Humanistika u informacijskom dobu3000000000002.0
38069Povijest Mađarske3000000000004.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
Semestar 6
[17192] POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća > Upisati ukupno u 5. i 6..sem. {min. 8.0 - max. 12.0} ECTS iz grupe 17192
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
209791Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku0300000000003.0
201760Europa u prvoj polovici 20. stoljeća0300000000003.0
202949Hrvati u staroj dijaspori0300000000003.0
188081Povijest hrvatskoga književnoga jezika30150000000003.0
201758Povijest i djelovanje Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu0300000000003.0
188150Povijest nogometa0300000000003.0
173132Povijest Nezavisne Države Hrvatske0300000000004.0
209176Suvremena rodoslovna istraživanja0300000000003.0
86951Vukovarska bitka - vojni i politički aspekti0300000000003.0
[17193] POV (17193): Izborni predmeti na dvopredmetnome studiju povijesti > Upisati po izboru ( min.0.0- max.5.0) ECTS
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
200603Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja3000000000004.0
204038Latinski jezik01500450000003.0
38070Povijest Austrije3000000000004.0
153264Uvod u pomoćne povijesne znanosti151503000000003.0
[3503] TZP (3503) - Akademski strani jezik > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 4.0 - max. 4.0} ECTS iz gr. 3503.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
45642Akademski engleski0600000000004.0
209486Akademski francuski15000000450004.0
45829Akademski njemački0600000000004.0
[1888] TZP (1888) - (obvezni) TZP > Upisati ukupno u 1., 2., 3., 4., 5. ili 6. sem: {min. 5.0 - max. 5.0} ECTS iz gr. 1888.
ŠifraPredmetPSAPKLKMESJTJTKLECTS
129992Akademska pismenost15000300000002.0
188068Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)15300000000003.0
187990Uređivanje teksta15300000000002.0
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu