Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Medijski i novinarski žanrovi
Kratica: KOMBI343Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Vladimira Rezo
Izvođači: Tamara Kunić mag. nov. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je da studenti usvoje znanja o klasifikaciji u području novinarstva u cilju razumijevanja novinarskog diskursa kao specifičnog diskursa javne komunikacije. Klasifikacija područja je temeljni preduvjet za znanstveni pristup istraživanju i razumijevanju vrsta i žanrova. Vrste i žanrovi su temelj cjelokupne komunikacije pa tako i komunikacije u medijima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zgrabljić Rotar, Nada; Radio - mit i informacija, dijalog i demokracija (33-71.; 117-138.); Zagreb: Golden Marketing (2007)
2. Perišin, Tena; Televizijske vijesti; Zagreb: Naklada medijska istraživanja (2010)
3. Solar, Milivoj; Teorija književnosti. (114-131.); Zagreb: Školska knjiga (1991)
4. Sheridan Burns, Lynette; Razumjeti novinarstvo; Zagreb: Naklada medijska istraživanja (2009)
5. Langer, J.; "Tabloidizirana televizija i kultura vijesti: pristup i reprezentacija" u Cottle, Simon ur. (2010) Informacije, odnosi s javnošću i moć; Zagreb: Naklada medijska istraživanja (2009)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu