Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tehnike u odnosima s javnošću
Kratica: KOMBI565Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: Davor Trbušić mag. comm. ( Seminar )
Opis predmeta: Podučiti studente tehnikama u odnosima s javnošću, praktičnim vještinama i sposobnostima u odnosima s javnošću. Omogućiti im praktičnu uporabu komunikacijskih i organizacijskih vještina u primjeni tehnika i alata odnosa s javnošću.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Tomić. Zoran: Odnosi s javnošću- teorija i praksa, Synopsis, Zagreb - Sarajevo, 2008. (odabrana poglavlja);
2. Lester R. Potter: Komunikacijski plan - srž strateških komunikacija, HUOJ, Zagreb, 2009. (odabrana poglavlja);
3. Cultip, Scott, Center, Allan, Broom: Odnosi s javnošću, MATE, Zagreb, 2003.;
4. Tench, Ralph; Yeomans, Liz: Otkrivanje odnosa s javnošću, HUOJ, Zagreb, 2009. (odabrana poglavlja);
5. Gregory, Anne: Planiranje i upravljanje kampanjama, HUOJ, Zagreb, 2006. (odabrana poglavlja);
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Uvod u odnose s javnošću
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu