Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Komunikacija u organizaciji
Kratica: KOMBI675Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: Vanja Gavran prof. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je kolegija omogućiti studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja o komuniciranju unutar suvremenih poslovnih organizacija, temeljnim modelima i vrstama komunikacije u organizaciji te strukturi poslovnih organizacija s posebnim naglaskom na osvješćivanje važnosti pravilne usmene i pismene komunikacije, primjerena poslovnoga ponašanja i odijevanja, verbalnoga i neverbalnoga ponašanja te poticanje kvalitetnije pripreme i snalaženja studenata u budućemu organizacijskome i poslovnome okružju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Fox, Renata (2001) Poslovna komunikacija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
2. Rouse, Michael J., Rouse, Sandra. (2005) Poslovne komunikacije. Zagreb: Masmedia
3. Sikavica, Pere, Novak, Mijo. (1999). Poslovna organizacija. Zagreb: Informator
4. Robbins, Stephen P, Judge, Timothy A. (2009). Organizacijsko ponašanje. Zagreb: MATE
5. Privora, Milada, Tadić, Držislav. (2008) Protokolarne aktivnosti. Donja Lomnica: Ekološki glasnik
6. Hudeček, Lana, Matković, Maja, Ćutuk, Igor. (2011). Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska. Zagreb: Coca-Cola HBC Hrvatska
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu