Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Poslovno komuniciranje
Kratica: KOMBI254Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Danijel Labaš
Izvođači: Antonija Rimac Gelo dipl.nov. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je kolegija omogućiti studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja o komuniciranju u sustavima poslovnih organizacija i institucija s posebnim naglaskom na osvještavanje važnosti usmene i pismene kulture, jezika, izražavanja, verbalnog i neverbalnog načina odašiljanja poruka u specifičnom formaliziranom poslovnom okružju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ožanić, Marijan (2005) Poslovna pisma ili kako napisati učinkovito poslovno pismo. Zagreb: Tehnološki park.;
2. Edurad Osredečki (2006) Poslovno komuniciranje +amp; poslovni bonton. Zagreb.;
3. Pease, Allan (2002) Govor tijela. Zagreb: AGM.;
4. Škarić, Ivo ( 1999 ) Temeljci suvremenog govorništva. Zagreb: Školska knjiga.;
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu