Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pregled latiniteta humanizma i renesanse
Kratica: LATDI145Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznati europske i hrvatske latiniste 15. i 16. stoljeća i njihovo stvaralaštvo.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. prir. V. Gortan i V. Vratović; Pisci 15. i 16. stoljeća Croatici auctores qui Latine scripserunt (auctores saec. XV et XVI), u: Hrvatski latinisti, knj. I., 115-707; Zagreb (1969)
2. Darko Novaković; Latinsko pjesništvo hrvatskog humanizma, 53-114; Zagreb (1994)
3. Juraj Šižgorić; Elegije i pjesme, (Hrvatski latinisti, knj. 6.); Zagreb (1966)
4. Ivan Česmički; Pjesme i epigrami, (Hrvatski latinisti, knj. 2); Zagreb (1951)
5. Jakov Bunić; De raptu Cerberi, (Hrvatski latinisti, knj. 9),; Zagreb (1978)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu