Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pregled poslijerenesansnog latiniteta
Kratica: LATDI24Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je kronološki pregled poslijerenesansnog perioda i identificiranje najznačajnijih pisaca i djela. Pojava pojedinih žanrova smješta se u određeni povijesni period te se objašnjava u kontekstu povijesnih događaja. Također se djelovanje hrvatskih latinista smješta kontekst europskog latiniteta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Darko Novaković; Hrvatski latinizam u XVII. stoljeću, u knj. Hrvatska i Europa Barok i prosvjetiteljstvo sv. 3. (ur. I. Golub), 551-563; ; HAZU - Školska knjiga (2003)
2. Vladimir Vratović; Hrvatski latinizam u XVIII. stoljeću, u knj. Hrvatska i Europa Barok i prosvjetiteljstvo sv. 3. (ur. I. Golub), , 565-575; ; HAZU - Školska knjiga (2003)
3. P. Knezović, "Pregled hrvatskog latiniteta od sabora u Cetingradu 1527. do sabora u Požunu 1790." Hrvatsko-mađarski odnosi 1102-1918., Zagreb, 2004., 191-198; ;
4. Darko Novaković; Hrvatska novolatinska književnost od 15. do 17. stoljeća, u knj. Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata (ur. F. Ferluga Petronio), 165-176; ; (1999)
5. Pavao Knezović; Hrvatski latinisti 18. i 19. stoljeća, ibid, 177-189.; (1999)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu