Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pregled srednjovjekovnog latiniteta
Kratica: LATDI315Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Jerković
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznavanje sa svim vidovima produkcije i osobitostima europske i hrvatske srednjovjekovne književnosti na latinskom jeziku. Upoznavanje studenata s književnom baštinom europskoga i hrvatskoga srednjovjekovlja. Osposobljavanje studenata za interpretaciju srednjovjekovnih književnih djela.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. S. Hosu, Srednjovjekovna latinska književnost, u: Povijest svjetske književnosti, knj. 2., Zagreb, 1977., 347-399.;
2. R. Katičić, Litterarum studia, Književnost i naobrazba ranoga hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb, 1998.;
3. R. Katičić, Toma Arhiđakon i njegovo djelo, u: Toma Arhiđakon, Historia Salonitana, Split, 2003.;
4. Pavao Knezović, Ranosrednjovjekovni latinitet", u: Hrvatska u doba kneza Branimira, Zadar, 2002., 173-193.;
5. Matijević Sokol, Mirjana, Latinska epigrafička baština, Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost. Srednji vijek i renesansa (XIII.-XVI. stoljeće), Zagreb, 2000., str. 105.-125.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu