Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji
Kratica: KOMDI235Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Burić
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Burić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim kvalitativnim metodama koje se koriste u znanstvenom istraživanju medija i komunikacija kroz teorijska predavanja te produbiti stečeno teorijsko znanje o metodama u okviru seminara.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Aleksandar Halmi (1996) Kvalitativna metodologija u društvenim znanostima. Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu. Poglavlja 3. Hermeneutika - teorija kvalitativnog mišljenja, str 61-80. Poglavlje 7. Fenomenologija, etnometodologija i interpretativna praksa, str. 239- 247.
2. Nevena Škrbić Alempijević, Sanja Potkonjak, Tihana Rubić (2016). Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji. Poglavlje 2. Fenomenologija, str 13-32. Poglavlje 3. Utemeljena teorija, str 36-63
3. Willig, Carla (2016). Kvalitativna istraživanja u psihologiji. Beograd: Clio Poglavlje 2.: Epistemološke osnovne kvalitativnog istraživanja, str 45-61 Poglavlje 3.: Nacrt kvalitativnog istraživanja i prikupljanje podataka, str 63-74 Poglavlje 5.: Sastavljanje prijedloga istraživanja, str. 114-127 Poglavlje 8.: Fenomenološke metode, str. 186-215. Poglavlje 11.: Foucaultovska analiza diskursa, str. 279-302. Poglavlje 13.: Vizualne metode, str. 335-352. Poglavlje 12.: Narativna psihologija, str. 308-330.
4. Jeđud, Ivana (2007). "Alisa u zemlji čuda - kvalitativna metodologija i metoda utemeljene teorije". Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 24 (2): 83-101.
5. Milas, Goran (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap. Poglavlje 12: Opažanje, str. 341-368
6. Skoko, Božo i Benković, Vansesa (2009). "Znanstvena metoda fokus grupa - mogućnosti i načini primjene". Politička misao 46 (3): 217-236.
7. Selman, Irving (2006). Interviewing as Qualitaive Research. NY: Teacher College Press. Poglavlje 2. A Structure o fin-depth, Phenomenological Interviewing, str 15-27. Poglavlje 7. Interviewing as a Realtionship, str 95 -109 Poglavlje 8. Analyzing, Interpreting and Sharing Intervju Material, str 112 - 130
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu