Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Društveni mediji
Kratica: KOMDI265Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Izvođači: Vanesa Varga mag. comm. ( Seminar )
Opis predmeta: Ciljevi kolegija su; stjecanje temeljnih znanja iz područja društvenih medija, usvajanje i razumijevanje znanstvene i stručne terminologije te povijesnog razvitka interneta i društvenih medija, upoznavanje sa suvremenim promjenama u načinima komunikacije te kritičko promišljanje takvih promjena i okolnosti te razumijevanje uloga internetske komunikacije u svim aspektima društva.
Teme kolegija su; Facebook (razvoj, poslovanje, obilježja i ključni događaji), Instagram (razvoj, poslovanje, obilježja i ključni događaji), Google (razvoj, poslovanje, obilježja i ključni događaji), You Tube (razvoj, poslovanje, obilježja i ključni događaji), Twitter (razvoj, poslovanje, obilježja i ključni događaji), Wikipedija (razvoj, poslovanje, obilježja i ključni događaji), Digitalna kultura; trivijalnosti i vrijednosti, Društveni mediji u praksi (odnosi s javnošću, marketing, pisanje za internet) i dr.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jan Van Dijk:; The Network Socitety; Sage Publications (2012)
2. Jose Van Dijck; The Culture of Connectivity: A ritical History of Social Media; Oxford University Press (2013)
3. Manuel Castells; Networks of Outrage and Hope: Social Movments in the Internet Age; Polity Press (2012)
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu