Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Udžbenik kao nastavno sredstvo
Kratica: EDUDI313Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je predmeta budućim nastavnicima pružiti uvid u znanstvene spoznaje o karakteristikama poželjnog udžbenika, osposobiti ih da budu u stanju promatrati, procijeniti i odabrati kvalitetno sadržajno i posebice didaktičko-metodički uređen udžbenik kao i pripremiti ih da budu u stanju adekvatno koristiti udžbenik kao nastavno sredstvo u procesu odgoja i obrazovanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Poljak, V.; Didaktičko oblikovanje udžbenika i priručnika; Školska knjiga (1980), str. 119
2. Malić, J.; Koncepcija suvremenog udžbenika; Školska knjiga (1986)
3. Mikk, J.; Textbook: Research and Writing; Peter Lang (2000)
4. Udžbenički standard; Narodne novine (2007)
5. Pingel, F.; Vodič za istraživanje i reviziju udžbenika; Profil (2000)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu