Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Korporativne komunikacije
Kratica: KOMDI524Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Zdeslav Milas
Izvođači: pred. Vladimir Preselj ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente s osobitostima komunikacija unutar korporacija i tvrtki, organizacijom njihovim odjela i službi za korporativne komunikacije i odnose s javnošću. Osposobiti studente za rad u sektoru za odnose s javnošću u korporacijama i tvrtkama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Paul A. Argenti, Paul Argenti: Corporate Communication, McGraw Hill, 1997, str. 250.;
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu