Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Jezik Hrvata u dijaspori
Kratica: KROB10Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković
Izvođači:
Opis predmeta: Upoznavanje s hrvatskim jezičnim skupinama izvan Hrvatske. Studenti upoznaju hrvatske idiome u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Italiji, Srbiji, Crnoj Gori te sociolekt janjevačkih Hrvata u Bugarskoj. Nakon usvajanja teorijsko-analitičkoga okvira, studenti smještaju te idiome u okvire hrvatske dijalektologije. Na primjeru pojedinih govora koji nestaju upoznaje se fenomen jezične smrti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Neweklowsky, G. (2010) Jezik Gradišćanskih Hrvatov. Trajštof: Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov.;
2. Piccoli, A (1996) Govor moliških Hrvata. Tjedan moliških Hrvata. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika (str. 29-32);
3. Vulić, S (2006) O govorima Hrvata u Mađarskoj, Klasje naših ravni, XI/9-10, Subotica (str. 63-67);
4. Vulić, S (2009) Vitezovi hrvatskoga jezika u Bačkoj. Subotica: NIU Hrvatska riječ - Matica hrvatska Ogranak Subotica;
5. Vulić, S (2011) Hrvata iz Gornje Lastve, Spomenica 600. obljetnice crkve Male Gospe u Gornjoj Lastvi (1410.-2010.). Split: Naklada Bošković (str. 113-138);
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu