Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Akademska pismenost
Kratica: KOMBO232Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 30(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Sandro Skansi
doc. dr. sc. Andreja Sršen
Izvođači: dr. sc. Marko Kardum ( Lektorske vježbe )
doc. dr. sc. Sandro Skansi ( Lektorske vježbe )
Opis predmeta: Usvajanje temeljnih standarda akademskog pisanja: logičkih, stilističkih, pravopisno-gramatičkih, grafičkih, bibliografskih, etičkih.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Janović, T.; Akademsko pisanje, nastavni materijal, power-point-prezentacija; Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (2012)
2. Janović, T.; Citiranje, parafraziranje i upućivanje na izvore u akademskim tekstovima, skripta; Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (2012)
3. Oraić Tolić, D.; Akademsko pismo; Zagreb: Naklada Ljevak (2011)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu