Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Latinski jezik 2
Kratica: LATBO236Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 60(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: lekt. Zdravka Martinić-Jerčić
Izvođači: lekt. Zdravka Martinić-Jerčić ( Lektorske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Svladavanje dijela morfologije (oblici treće glagolske osnove, konjunktiv, zamjenice, komparacija pridjeva, tvorba i komparacija priloga, brojevi, riječi grčkoga podrijetla) i osnova sintakse latinskoga jezika (sintaksa brojeva, komparativa i superlativa, semantički konjunktiv). Uvježbavanje gradiva predmeta Latinski jezik 1 i proširenje temeljnoga vokabulara (na oko 1500 riječi). Upoznavanje s daljnjim osnovnim pojmovima rimske civilizacije. Osposobljenost za samostalno prevođenje jednostavnijih tekstova pisanih na klasičnom latinskom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. P. Knezović, Š. Demo; Latinski jezik 1-2 (skripta), str. 105-196.; Hrvatski studiji (2011)
2. M. Divković; Latinsko-hrvatski rječnik; Dunja (2006)
3. J. Marević; Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik, sv. I-II; Marka - Matica hrvatska (2000)
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Latinski jezik 1
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Latinski jezik 1
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu