Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska reformacijska književnost
Kratica: KROBI134Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Alojz Jembrih
Izvođači: prof. dr. sc. Alojz Jembrih ( Seminar )
Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Studentima predočiti
- kulturološki vidik reformacije u Europi
- odraz reformacije na hrvatskome prostoru u 16. i 17. st.
- osnutak tiskare u Urachu i glavne nositelje njene djelatnosti
- prvi hrvatski prijevod Biblije - Novoga testamenta i drugih hrvatskih tiskanih knjiga
- upoznati prve tiskane knjige namijenjene Hrvatima u zapadnoj Ugarskoj u doba reformacije

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Pokazati kulturno-povijesno značenje reformacije u Europi
- objasniti pokušaje reformacijske djelatnosti u hrvatskim zemljama 16. st.
- objasniti razloge zbog kojih se reformacija u hrvatskim zemljama nije uspjela održati
- predočiti tijek priprema oko osnutka tiskare u Urachu
- osvijetliti tiskarsku produkciju hrvatskih knjiga u Urachu
- pokazati zauzetost glavnih hrvatskih prevoditelja u Urachu
- analitičko-sadržajno prikazati hrvatske tiskane knjige u Urachu na glagoljici, ćirilici i latinici (1561.- 1565.)

Studenti će moći razumjeti
- pojavu reformacije u Europi i Hrvatskoj
- primijeniti stečene spoznaje o povijesti reformacije na specifično razdoblje uraško-hrvatske izdavačke i prevoditeljske djelatnosti u Urachu (Njemačkoj)
- steći znanje o razvoju glagoljice koju je za tiskanje priredio Stipan Konzul Istrianin u Nürnbergu
- na osnovi poznavanja hrvatskih tiskanih djela u Urachu steći će uvid u vrijednost filološkoga proučavanja u kontekstu povijesti hrvatskoga jezika
- moći će uočiti jezične razlike između glagoljskih i ćiriličkih pojedinih hrvatskih uraških izdanja
- uvidjet će odnos hrvatske reformacijske književnosti prema drugim hrvatskim književnostima

TJEDNI PLAN NASTAVE:
1. Društveno-politički okvir i pojava europske reformacije
2. Reformacija u pojedinim europskim zemljama
3. Širenje reformacije u hrvatskim zemljama 16. st.
4. Protagonisti europske reformacije
5. Prva latinička tiskana knjiga u doba reformacije
6. Hrvatski prevoditeljski krug u Urachu
7. Pripreme i osnutak tiskare u Urachu
8. Stipan Konzul i glagoljica
9. Barun Ivan Ungnad i tiskara u Urachu
10. Primož Trubar i Stipan Konzul
11. Uraška hrvatska glagoljska, ćirilska i latinička izdanja
12. Jezik istih izdanja
13. Reformacija među Hrvatima u zapadnoj Ugarskoj
14. Stipan Konzul među Hrvatima u zapadnoj Ugarskoj
15. Grgur Mekinić prvi hrvatskih prevoditelj i pjesnik zapadno-ugarskih Hrvata u 17. st.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu