Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Društvo i religija: 13. - 15. stoljeće
Kratica: POVBI318Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Jerković
Izvođači: Marko Marina mag.hist. et mag.educ.hist. ( Seminar )
Opis predmeta: Glavni je cilj upoznati studente s temeljnim procesima koji su obilježili odnos društva i religije u razvijenom i kasnome srednjem vijeku. Također, cilj je upoznati studente s najvažnijim primarnim izvorima i suvremenom literaturom relevantnom za promatranu problematiku. Pored svladavanja temeljne faktografije i povijesnih procesa, studenti će se prije svega poticati na komparativno razmišljanje i interdisciplinarni pristup. Cilj je i osposobiti studente za rad na izvorima, diplomatičkim i narativnim, koji se odnose na problematiku odnosa religije i društva u promatranom razdoblju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Berend, Nora; At the Gate of Christendom: Jews, Muslims and Pagans in Medieval Hungary, C.1000 - C.1300; (2001), str. izbor poglavlja
Preporučena literatura:
2. Chaunu, Pierre; Vrijeme reformi: Religijska historija i civilizacijski sistem; (2002), str. izbor poglavlja
3. Cohen, Mark R.; Under crescent and cross: the Jews in the Middle Ages; (1994), str. 121.-136
4. King, Margaret L.; The Renaissance in Europe; (2003), str. izbor poglavlja
5. Klaniczay, Gabor; "Konstrukcija svetačkih čudesa u razdoblju srednjovjekovnih kanonizacijskih procesa", u: Hagiologija: kultovi u kontekstu; (2008), str. 11-38
6. Logan, Donald; A history of the Church in the Middle Ages; (2005), str. 202.-224.; 275.-296
7. Mirir Rubin (ur.); Medieval Christianity in Practice; (2009), str. izbor poglavlja
8. Morris, Colin; The Papal Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250; (1989), str. izbor poglavlja
9. Geoffrey Barraclough (ur.); The Christian World - A Social and Cultural History of Christianity; (2003), str. 133.-146.; 157.-170
10. Tyerman, Christopher; Fighting for Christendom: Holy War and the Crusades; (2004), str. izbor poglavlja
11. Samarrai, Alaudin; "Arabs and Latins in the Middle Ages: Enemies, Partners, and Scholars", u: Western Views of Islam in Medieval and Early Modern Europe; (1999), str. 137.-145
12. Watt, Montgomery; The Influence of Islam on Medieval Europe; (1972), str. 72.-84
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu