Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Klinička psihodijagnostika
Kratica: PSIDO106Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 30(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Lovorka Brajković
Izvođači: Vanja Kopilaš mag. psych. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Studenti će razumjeti specifičnosti klasifikacije i dijagnostike pojedinih poremećaja. Razvijati će vještine potrebne za kliničku procjenu: intervjuiranje, opažanje i primjenu psihologijskih instrumenata. Znat će napisati nalaz kliničke procjene i postupke koji slijede nakon dijagnostike.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Davison, G. C., Neale, J. M.; Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (2002)
Preporučena literatura:
2. Lindsay S, Powell G.; The Handbook of Clinical Adult Psychology.; London: Routledge. (2007)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu