Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Grupni procesi i utjecaji
Kratica: PSIDO214Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Maričić
Izvođači: doc. dr. sc. Jelena Maričić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim saznanjima o grupama, grupnoj dinamici i strukturi, grupnim fenomenima, različitim oblicima socijalnog utjecaja te s temeljnim saznanjima o socijalnom identitetu, kao i o odnosu između socijalnog i osobnog identiteta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Brown, R. (2002). Grupni procesi - dinamika unutar i između grupa. Jastrebarsko: Naklada Slap.;
2. Cialdini, R. (1993). Utjecaj - znanost i praksa. Zagreb: MATE. - dovoljan je prikaz knjige na Zimbardovim stranicama, na temu socijalnog utjecaja i odupiranja negativnim učincima socijalnog utjecaja;
3. Forsyth, D.R. (2009). Group dynamics - fifth edition. Belmont: Wadsworth/Cengage Learning.;
4. Kelly, J.R. (2001). Mood and emotion in groups U M.A. Hogg i S. Tindale (Ur.) Blackwell handbook of social psychology: Group processes. (str.164-181). Oxford: Blackwell Publishers.;
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu