Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Jezično-stilske vježbe
Kratica: KOMBO62Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 30(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Vladimira Rezo
Izvođači: doc. dr. sc. Vladimira Rezo ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Cilj je kolegija studentima prenijeti teorijska i praktična znanja o hrvatskom standardnom jeziku s posebnim naglaskom na njegovu polifunkcionalnost i na njegovu uporabu u sredstvima javnoga priopćavanja. Jezik će se promatrati ponajprije s obzirom na njegovu funkcionalnu, socijalnu, individualnu i teritorijalnu raslojenost. Glavni dio kolegija činit će usvajanje pravopisne i jezične norme hrvatskoga standardnoga jezika koje će zatim studenti moći primijeniti u svom pismenom, ali i u usmenom izražavanju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Stjepko Težak, Stjepan Babić; Gramatika hrvatskoga jezika - priručnik za osnovno jezično obrazovanje; Školska knjiga (2003)
2. Badurina, Lada, Ivan Marković, Krešimir Mićanović; Hrvatski pravopis; Matica hrvatska (2008)
3. Frančić, Anđela, Lana Hudeček, Milica Mihaljević; Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku; Hrvatska sveučilišna naklada (2005)
4. Hrvatski pravopis; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, http://pravopis.hr/ (2013)
5. Hudeček, Lana, Milica Mihaljević; Jezik medija - publicistički funkcionalni stil; Hrvatska sveučilišna naklada (2009)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu