Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Novi mediji i digitalni marketing
Kratica: KOMDI515Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Zdeslav Milas
Izvođači: Davor Trbušić mag. comm. ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj programa je objasniti studentima osnovne zakonitosti rasta i razvoja digitalnih medija i marketinga te njihovu isprepletenost sa sociološkim i poslovnim fenomenima s kojima se svakodnevno susreću. Kroz predavanja i vježbe studenti će upoznati osnovne pojmove vezane uz digitalni marketing, strategije poslovanja i marketinga na digitalnim medijima i naučiti osnovnu stručnu terminologiju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Chris Anderson; Dugi rep; Zagreb: Naklada Jesenski i Turk (2008)
2. W. Chan Kim Renee Mauborgne; Strategija plavog oceana; Zagreb: Masmedia, Poslovni dnevnik (2007)
3. Gary Vaynerchuk; Ekonomija zahvalnosti; Zagreb: Znanje (2011)
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu