Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Društvo i održivost
Kratica: SOCBI624Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević ( Seminar )
Opis predmeta: Ovaj interaktivan i multimedijalan kolegij započinje prikazom znanstvenih opažanja o klimatskim promjenama i njihovim budućim projekcijama te debatom o klimatskim promjenama kao epistemološkom i etičkom pitanju. Klimatskim promjenama se zatim pristupa kroz propitivanje dominantnog razvojnog modela, uvodeći studente u suvremene rasprave o ograničenjima ekonomskog rasta, inačicama kapitalizma, te vezanih fenomena nejednakosti, orijentacija prema održivosti, potrošačkom društvu i pitanjima društvene pravednosti. Oslanjajući se na uvide iz ekološke ekonomije, političke ekologije i suvremenih društvenih teorija otvaraju se perspektive alternativnih razvojnih modela koji polaze od ograničenosti prirodnih resursa.
Političke implikacije postojećeg razvojnog modela kao ekološki neodrživog čine fokus sljedećeg bloka u kolegiju, u kojem se razmatra širok repertoar politika osporavanja od prosvjeda i društvenih pokreta, preko umjetničkih praksi do oblikovanja novih javnih politika i političkih aktera koji zagovaraju zaokret prema održivosti. Posebna se pažnja ovdje pridaje i obrazovanju za održivi razvoj. Zaključni dio kolegija čini promišljanje budućeg društva u okvirima literature o utopiji/distopiji.
Interdisciplinarnost kolegija proizlazi iz povezivanja uvida iz sociologije, ekonomije, politologije, filozofije i osnova fizikalnih znanosti kako bi se prepoznala kompleksnost povezanosti prirodnog i društvenog svijeta i identificirali alternativni modeli razvoja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Barker, T., Scrieciu, S., Taylor, D.; Climate Change, Social Justice and Development; Development 51 (2008), str. 317-324
Preporučena literatura:
2. Beck, U.; Climate for Change, or How to Create a Green Modernity?; Theory, Culture and Society 27 (2010), str. 254-266
3. Cook, J.; Scientific guidebook through global warming scepticism (selected chapters); HMD (2013)
4. Demos, T. J.; Art After Nature.; Artforum (2012)
5. Domazet, M., V. Cvijanović, D. Dolenec; What kind of growth, what kind of degrowth: the case of Croatia reconsidered .; Green European Journal (2012)
6. Dresner, S.T; he Principles of Sustainability (selected chapters); Earthscan (2008)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu