Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodologija povijesne znanosti i akademska pismenost
Kratica: POVBO134Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Mladen Tomorad
Izvođači: doc. dr. sc. Mladen Tomorad ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija: Razvijanje sposobnosti i vještina vezane uz osnovnu metodologiju znanstvenog rada i istraživanja u povijesnim znanostima, prikupljana izvora i literature vezane uz razne povijesne teme, obrade i analize istih, te izradu raznih vrsta znanstvenih radova uz primjenu informacijskih tehnologija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nikolić, Z.; Uvod u studij povijesti: historiografski praktikum; Zagreb (2008)
2. Tomorad, M.; Metodologija znanstvenog rada; Zagreb: Odjel za povijest, Hrvatski studiji (2010)
3. Tomorad, M.; Web stranice s povijesnim sadržajima i njihova primjena u nastavi povijesti, Povijest u nastavi, 5 (2005), Zagreb, 51-60.; (2005)
4. Tomorad, M.; Primjena informacijskih tehnologija u nastavi povijesti, Zavičajna povijest u interkulturalnom kontekstu - Opatija, 27-29. studenog 2003., Zagreb, 109-120.; (2006)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu