Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Analiza društvenog učinka
Kratica: SOCDO325Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Balabanić
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Balabanić ( Seminar )
Opis predmeta: Analiza društvenog učinka predstavlja napor da se unaprijed vrednuju i procjene društvene posljedice koje će vjerojatno slijediti iz implementacije pojedinih politika ili programa, te specifičnih akcija od strane javne ili lokalne politike, ili pojedinih javnih ili privatnih organizacija. Važnost provođenja analize društvenog učinka direktna je posljedica prepoznavanja kompleksnosti ljudskih zajednica te spoznaje da negativne, nenamjeravane posljedice mogu zasjeniti prvotno željeni pozitivni efekt implementacije politika/programa/promjena. Cilj ovog kolegija jest da studente osposobi da prepoznaju različite razine mogućih društvenih učinaka kao rezultat provođenja politika/programa/promjena, da nauče pripremiti analizu društvenog učinka, prepoznati važne indikatore društvenog učinka prema različitim dimenzijama njegove važnosti za pojedinca, obitelj i zajednicu, te da ih osposobi da samostalno kreiraju projekt analize društvenog učinka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Burdge, Rabel J.; A community guide to social impact assessment; Social Ecology Press (2004)
Preporučena literatura:
2. Brajdić Vuković, M., Ančić, B. i Domazet, M.; Podrška: Trajni učinak ili poticajni trenutak?; Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (2014)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu