Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Humanistika u informacijskom dobu
Kratica: POVBO362Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Mladen Tomorad
Izvođači: dr. sc. Valerija Macan Lukavečki ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj je predmeta naučiti studente kako nove informacijske tehnologije mogu poslužiti u znanstveno-istraživačkom radu iz povijesnih znanosti te kako mogu biti korištene u prezentiranju rezultata istraživanja široj javnosti. Studenti će se upoznati s novim mogućnostima pronalaženja znanstvenih informacija, prezentirat će im se gdje ih mogu pronaći koristeći internet i relevantne baze podataka te kako ovladati njihovim pretraživanjima. Ujedno će im se ponuditi nove računalne mogućnosti organiziranja prikupljenih bibliografskih i drugih informacija, a uz brojne druge teme i novi načini komunikacija unutar akademske zajednice također su tema kolegija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Hrvoje Stančić; Digitalizacija; (2009)
2. Sofija Klarin; "Pristup digitalnoj baštini", Edupoint časopis o primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju, sječanj 2015, godište V.; (2015)
3. Jelka Petrak; "Otvoreni pristup - put k znanju kao javnom dobru (Open access - a path to knowledge as a public good)". In: 13. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: nakladnici i knjižnice, 10.12.2013., Zagreb.; (2013)
4. Aleksandra Horvat; "Digitalizacija i knjižnice", Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 55 (2012) 2, str. 17-27.; (2012), str. 17.-27
5. Susan SCHREIBMAN, Ray SIEMENS, John UNSWORTH (ed.); A Companion to Digital Humanities; Malden, Blackwell (2004)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu