Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija]
Kratica: PSIDI135Opterećenje: 0(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 30(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Dadić
Izvođači: dr. sc. Ivana Hanzec Marković ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Temeljni je cilj predmeta praktično osposobiti studente za rad u srednjim školama. Očekuje se da studenti praktično primijene, održavajući samostalno nastavne sate, znanja stečena iz Pedagogije, Didaktike i Metodike (nastave psihologije). Cilj je da studenti ovladaju osnovnim nastavnim metodama i oblicima koristeći pri tome suvremene medije te da u što većoj mjeri primjenjuju kao nastavni oblik samostalan rad učenika kroz osmišljavanje kreativnih radionica.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni plan i program iz psihologije za srednju školu;
2. Ispitni katalog iz psihologije;
3. Katalog odobrenih udžbenika za određenu školsku godinu;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu